Proff
Proff
Profile-7049483
Profile-7049497

Wefile AS

Org nr924 505 036
Telefon481 04 822
AdresseEngene 44, 3015 Drammen

WeFile er spesialisert på å møte lønns- og regnskapsbehovene til små og mellomstore bedrifter.

Vi har valgt Tripletex som vårt foretrukne regnskapssystem og gir deg løpende regnskapsføring, lønnsadministrasjon, MVA-rapportering, årsregnskapsutarbeidelse, skattebehandling, samt tilgang til relevante oversikter og rapporter – alt innenfor avtalte tidsfrister og til en fast pris. 

Det kan vi gjøre fordi vi har investert mye tid i interne prosesser og systemer for å kunne jobbe mest mulig effektivt og gi deg som kunde den beste og mest kostnadseffektive tjenesten

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 62994396
Annen driftsinntekt2 8030-
Sum driftsinntekter5 43294396
Varekostnad2606072
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader3 5977560
Herav kun lønn3 087660-
Ordinære avskrivninger12030-
Nedskrivning---
Andre driftskostnader1 2541110
Driftsresultat201−1524
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt1-0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter1-0
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad10-
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader10-
Resultat før skatt201−1524
Sum skatt6004
Ordinært resultat141−1520
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat141−1520
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill450570-
Sum immaterielle midler450570-
Sum anleggsmidler5315700
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer81--
Sum finansielle anleggsmidler81--
Sum varelager---
Kundefordringer61551123
Konsernfordringer---
Sum fordringer73962223
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post63513626
Sum Kasse/Bank/Post63513626
Sum omløpsmidler1 37375848
Sum eiendeler1 9041 32848
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital242424
Sum opptjent egenkapital146520
Annen egenkapital146520
Sum egenkapital1713044
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld-600-
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld675--
Annen langsiktig gjeld675--
Sum langsiktig gjeld6756000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld8887-
Skyldig offentlige avgifter510328-
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld400279-
Sum kortsiktig gjeld1 0586994
Sum gjeld1 7331 2994
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 9041 32848
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Bedriftens lenker

Åpningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Wefile AS

Org nr 924 505 036

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo