Proff
Proff

W. ZURHAAR HOLDING AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr921 559 062
Telefon920 40 735
AdresseMidtunhaugen 17, 5224 Nesttun

Willem Zurhaar Holding AS driver innenfor bransjen eiendomsforvaltning og retter seg hovedsakelig mot husutleie, lokalutleie og utleie av kontorer og butikk.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0066200
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt4 2533 9403 8833 7446 005
Sum driftsinntekter4 2533 9403 8833 7446 005
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 8114 2454 1874 0794 378
Herav kun lønn3 1953 6533 6353 4883 749
Ordinære avskrivninger467457476577587
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 3771 3551 4991 6571 912
Driftsresultat−1 401−2 117−2 279−2 569−873
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt11520219391191
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 80813 8279 9034 692120 161
Sum finansinntekter7 92313 84710 1215 083120 406
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 2387498059821 538
Andre finanskostnader962111 2577751 768
Sum annen finanskostnad3 1143541 2557751 768
Sum finanskostnader9 4671 6042 5442 5894 927
Resultat før skatt−2 94510 1265 298−74114 606
Sum skatt−22662−405−799−420
Ordinært resultat−2 9249 4635 702725115 026
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2 9249 4635 702725115 026
Ordinært utbytte2 5002 5005 250-2 750
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 5002 5005 250-2 750
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 3571 3351 9971 593794
Sum anleggsmidler255 383265 551269 996229 46287 263
Tomter, bygninger og annen fast eiendom15 43215 86816 30516 74217 172
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler56683473221
Sum varige driftsmidler15 48815 93616 33916 81517 392
Aksjer/Investeringer i datterselskap63 59066 68366 68361 95161 951
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler53 47659 30758 62719 406-
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler238 538248 280251 660211 05569 077
Sum varelager-----
Kundefordringer2 507142 53375867
Konsernfordringer-−705-6 290
Sum fordringer18 00615 12110 30410 79022 205
Sum investeringer---36 26262 753
Kasse/Bank/Post8574223 5483 3136 850
Sum Kasse/Bank/Post8574223 5483 3136 850
Sum omløpsmidler18 86315 54313 85250 36591 808
Sum eiendeler274 246281 094283 848279 828179 071
Aksje/Selskapskapital252252252252252
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital112 619112 619112 619113 344112 619
Sum opptjent egenkapital2 7168 1401 177--
Annen egenkapital2 7168 1401 177--
Sum egenkapital115 336120 760113 796113 344112 619
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner154 376156 171160 695148 12542 300
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00013 83616 156
Annen langsiktig gjeld00013 83616 156
Sum langsiktig gjeld154 376156 171160 695161 96158 456
Gjeld til kredittinstitusjoner902595 1062 444-
Leverandørgjeld1057457153595
Skyldig offentlige avgifter402342334938454
Ordinært utbytte2 5002 5005 250-2 750
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 5002 5005 250-2 750
Kortsiktig konserngjeld----700
Annen kortsiktig gjeld1 4369881 3609883 497
Sum kortsiktig gjeld4 5334 1649 3564 5237 996
Sum gjeld158 910160 335170 052166 48466 452
SUM EGENKAPITAL OG GJELD274 246281 094283 848279 828179 071
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7004801

Mer info fra Forvalt

W. ZURHAAR HOLDING AS

Org nr 921 559 062

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo