Proff
Proff

VS Regnskap AS

Org nr950 308 508
AdresseRennesøygata 8, 5537 Haugesund

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---682645
Leder annen godtgjørelse---00

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 5675 5214 9465 2755 139
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter5 5675 5214 9465 2755 139
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 3753 6733 6393 5093 545
Herav kun lønn-3 1593 1183 0333 025
Ordinære avskrivninger00000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9621 3461 0739611 274
Driftsresultat229502234805320
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt31661117
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt32222
Sum finansinntekter64681319
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00-10
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00-10
Resultat før skatt235505303817339
Sum skatt521116718076
Ordinært resultat183394236637263
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat183394236637263
Ordinært utbytte020101 100500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte152230690500-
Sum utbytte1524316901 600500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00000
Sum immaterielle midler345335053
Sum anleggsmidler345335053
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer6351 0701 1431 1561 264
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7171 2111 2491 2311 269
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5495206741 6521 598
Sum Kasse/Bank/Post5495206741 6521 598
Sum omløpsmidler1 2661 7311 9242 8832 867
Sum eiendeler1 3001 7851 9592 8832 920
Aksje/Selskapskapital30100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital30100100100100
Sum opptjent egenkapital2312002376901 653
Annen egenkapital2312002376901 653
Sum egenkapital2613003377901 753
Sum avsetninger til forpliktelser0001-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00010
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2961332419
Skyldig offentlige avgifter468449422490413
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld509645374352612
Sum kortsiktig gjeld1 0391 4851 6232 0911 167
Sum gjeld1 0391 4851 6232 0931 167
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 3001 7851 9592 8832 920
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

VS Regnskap AS

Org nr 950 308 508

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo