Proff
Proff

Viddakraft AS

Org nr927 779 455
Telefon488 41 380
AdresseKarenslyst allé 53, 0279 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

18.08.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn780-
Leder annen godtgjørelse2-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter5 702-
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter5 7020
Varekostnad5 149-
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader100-
Herav kun lønn86-
Ordinære avskrivninger283
Nedskrivning--
Andre driftskostnader1 51572
Driftsresultat−1 091−75
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt0-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter0-
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad2-
Andre finanskostnader0-
Sum annen finanskostnad0-
Sum finanskostnader2-
Resultat før skatt−1 093−75
Sum skatt0-
Ordinært resultat−1 093−75
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−1 093−75
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler0-
Sum anleggsmidler110139
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0-
Maskiner/anlegg/biler32-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler78139
Sum varige driftsmidler110139
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager--
Kundefordringer1 253-
Konsernfordringer--
Sum fordringer1 28634
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post7435
Sum Kasse/Bank/Post7435
Sum omløpsmidler1 36069
Sum eiendeler1 471207
Aksje/Selskapskapital150150
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital150150
Sum opptjent egenkapital−1 168−75
Annen egenkapital0-
Sum egenkapital−1 01875
Sum avsetninger til forpliktelser0-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld271133
Skyldig offentlige avgifter21-
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld2 197-
Sum kortsiktig gjeld2 489133
Sum gjeld2 489133
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 471207
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Viddakraft AS

Org nr 927 779 455

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo