Proff
Proff

Vassnes Kystfiske AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr913 828 372
Telefon952 91 951
AdresseVassneshaugen 2, 5394 Kolbeinsvik

Din lokale kystfisker. Velkommen!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9449681 5921 4901 537
Annen driftsinntekt124----
Sum driftsinntekter1 0689681 5921 4901 537
Varekostnad5201323
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader263490735660595
Herav kun lønn260489729660-
Ordinære avskrivninger19019713411056
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader341519761261422
Driftsresultat269−241−39446441
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt76631
Sum finansinntekter76631
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad12210175--
Andre finanskostnader--08251
Sum annen finanskostnad--08251
Sum finanskostnader122101758251
Resultat før skatt154−335−108367391
Sum skatt0−11−248186
Ordinært resultat154−325−84287305
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat154−325−84287305
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 4121 4121 4121 4121 412
Sum anleggsmidler2 2082 4682 2652 5201 676
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--0182-
Maskiner/anlegg/biler----265
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler10318221427-
Sum varige driftsmidler7971 0568531 108265
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer--01525
Konsernfordringer-----
Sum fordringer123163171251499
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post679438967869607
Sum Kasse/Bank/Post679438967869607
Sum omløpsmidler8026011 1381 1201 105
Sum eiendeler3 0103 0703 4033 6402 782
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−3−3−3−3−3
Sum innskutt egenkapital2727272727
Sum opptjent egenkapital7706159401 024738
Annen egenkapital7706159401 024738
Sum egenkapital7976429671 051765
Sum avsetninger til forpliktelser0011346
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 3741 5381 4601 6051 193
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld628628634--
Annen langsiktig gjeld628628634--
Sum langsiktig gjeld2 0032 1652 1051 6401 199
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld115632815-
Skyldig offentlige avgifter84188299222203
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1211443
Sum kortsiktig gjeld211262331949818
Sum gjeld2 2142 4272 4362 5892 017
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 0103 0703 4033 6402 782
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vassnes Kystfiske AS

Org nr 913 828 372

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo