Proff
Proff

Tripel Eiendom AS

Org nr823 601 492
AdresseKirkeveien 43, 4580 Lyngdal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

27.09.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn00-0
Leder annen godtgjørelse---0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----
Annen driftsinntekt300300300300
Sum driftsinntekter300300300300
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader----
Herav kun lønn----
Ordinære avskrivninger73636363
Nedskrivning----
Andre driftskostnader47174962
Driftsresultat180220188175
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt--00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt----
Sum finansinntekter--00
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad162131140148
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad----
Sum finanskostnader162131140148
Resultat før skatt18894828
Sum skatt420114
Ordinært resultat14703824
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat14703824
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler0000
Sum anleggsmidler3 0763 0593 1223 185
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 0763 0593 1223 185
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler3 0763 0593 1223 185
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager----
Kundefordringer----
Konsernfordringer----
Sum fordringer-00-
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post27173464
Sum Kasse/Bank/Post27173464
Sum omløpsmidler27173464
Sum eiendeler3 1043 0763 1563 250
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital−10−10−10−10
Sum innskutt egenkapital20202020
Sum opptjent egenkapital1451316124
Annen egenkapital1451316124
Sum egenkapital1651518144
Sum avsetninger til forpliktelser3834144
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 4152 5282 6462 755
Langsiktig konserngjeld37373737
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld2 4902 5992 6972 796
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld---48
Skyldig offentlige avgifter513131
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld444314366361
Sum kortsiktig gjeld449326378410
Sum gjeld2 9382 9253 0753 206
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 1043 0763 1563 250
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Tripel Eiendom AS

Org nr 823 601 492

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo