Proff
Proff

Torghallen Bodø AS

Org nr811 564 222
AdresseStorgata 8, 8006 Bodø

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4240363132
Driftsresultat−42−40−36−31−32
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 6501 3181 028870554
Sum finansinntekter1 6501 3181 028870554
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--121153150
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader191156195199190
Resultat før skatt1 4171 123797639332
Sum skatt33326619615789
Ordinært resultat1 083857601482243
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 083857601482243
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-942693557299

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler8 5916 9415 6225 0104 952
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap8 5916 9415 6225 0104 952
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 5916 9415 6225 0104 952
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-02--
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1551018
Sum Kasse/Bank/Post1551018
Sum omløpsmidler1551218
Sum eiendeler8 6066 9465 6345 0114 960
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital00099
Sum innskutt egenkapital3030303939
Sum opptjent egenkapital--083158
Annen egenkapital--083158
Sum egenkapital303030122197
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---2 9813 206
Langsiktig konserngjeld7 0695 7574 713--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---1 1601 138
Annen langsiktig gjeld---1 1601 138
Sum langsiktig gjeld7 0695 7574 7134 1424 344
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3021513
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld1 4171 123889--
Annen kortsiktig gjeld88360732406
Sum kortsiktig gjeld1 5071 159891747419
Sum gjeld8 5766 9165 6044 8894 763
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 6066 9465 6345 0114 960
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Torghallen Bodø AS

Org nr 811 564 222

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo