Proff
Proff

Torghallen Bodø AS

Org nr811 564 222
AdresseStorgata 8, 8006 Bodø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4240363132
Driftsresultat−42−40−36−31−32
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 6501 3181 028870554
Sum finansinntekter1 6501 3181 028870554
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--121153150
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader191156195199190
Resultat før skatt1 4171 123797639332
Sum skatt33326619615789
Ordinært resultat1 083857601482243
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 083857601482243
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-942693557299

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler8 5916 9415 6225 0104 952
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap8 5916 9415 6225 0104 952
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 5916 9415 6225 0104 952
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-02--
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1551018
Sum Kasse/Bank/Post1551018
Sum omløpsmidler1551218
Sum eiendeler8 6066 9465 6345 0114 960
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital00099
Sum innskutt egenkapital3030303939
Sum opptjent egenkapital--083158
Annen egenkapital--083158
Sum egenkapital303030122197
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---2 9813 206
Langsiktig konserngjeld7 0695 7574 713--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---1 1601 138
Annen langsiktig gjeld---1 1601 138
Sum langsiktig gjeld7 0695 7574 7134 1424 344
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3021513
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld1 4171 123889--
Annen kortsiktig gjeld88360732406
Sum kortsiktig gjeld1 5071 159891747419
Sum gjeld8 5766 9165 6044 8894 763
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 6066 9465 6345 0114 960
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Torghallen Bodø AS

Org nr 811 564 222

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo