Proff
Proff
Profile-7054560
Billigste spotavtale for bedrifter
Profile-7045462

TELEMARK KRAFT AS

Org nr925 315 044
AdresseStorgata 4, 3660 Rjukan

Telemark Kraft er et datterselskap i Tinn Energi Gruppen. Vår over 100 år lange historie startet med tildeling av konsesjonskraft til Tinn kommune i 1908, med konsesjon på 600 hk – til en pris av 25 kr/hk.

Etter seks års drift satte kommunestyret ned en «elektrisitetskomité», for å utrede og bygge energiforsyning til den delen av befolkningen som ikke hørte til Hydros utbygging på Rjukan.

Tanken bak Telemark Kraft er å tilby en heldigital og enkel portal for bestilling av en meget god strømavtale, primært for bedrifter, men privatpersoner er også velkomne. 

Ved å minimere personalkostnader kan derfor Telemark Kraft tilby strømpris til kostpris.

Telemark Kraft er et selskap du kan stole på. Vi har transparente priser, jobber for å tilby bærekraftige og relevante produkter. 

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

15.06.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter216 68447 705-
Annen driftsinntekt015 217-
Sum driftsinntekter216 68462 9230
Varekostnad216 43662 379-
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader---
Herav kun lønn---
Ordinære avskrivninger132--
Nedskrivning---
Andre driftskostnader2 3372132
Driftsresultat−2 222330−2
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt00-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter00-
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad739121-
Andre finanskostnader-72-
Sum annen finanskostnad-72-
Sum finanskostnader739193-
Resultat før skatt−2 960137−2
Sum skatt−66137-
Ordinært resultat−2 300101−2
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−2 300101−2
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler23--
Sum anleggsmidler56900
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler546--
Sum varige driftsmidler546--
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler0--
Sum varelager0--
Kundefordringer13 72722 880-
Konsernfordringer2 900--
Sum fordringer44 80022 880-
Sum investeringer0--
Kasse/Bank/Post2 2464 03623
Sum Kasse/Bank/Post2 2464 03623
Sum omløpsmidler47 04626 91623
Sum eiendeler47 61526 91623
Aksje/Selskapskapital1 0001 00030
Annen innskutt egenkapital2 250−12−6
Sum innskutt egenkapital3 25098824
Sum opptjent egenkapital−2 20199−2
Annen egenkapital−2 20199-
Sum egenkapital1 0501 08723
Sum avsetninger til forpliktelser0--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner23--
Leverandørgjeld14 55510 318-
Skyldig offentlige avgifter-18-
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld4 000--
Annen kortsiktig gjeld27 98715 456-
Sum kortsiktig gjeld46 56525 829-
Sum gjeld46 56525 8290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD47 61526 91623
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
8:00 - 15:00
Tirsdag
8:00 - 15:00
Onsdag
8:00 - 15:00
Torsdag
8:00 - 15:00
Fredag
8:00 - 15:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Mer info fra Forvalt

TELEMARK KRAFT AS

Org nr 925 315 044

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo