Proff
Proff

T Kolstad Eiendom AS

Org nr970 977 368
AdresseStorgata 8, 8006 Bodø

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt8394631 4741 4712 642
Sum driftsinntekter8394631 4741 4712 642
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger00000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader−73318 9613 104−149 658
Driftsresultat1 572−18 498−1 6301 485−7 016
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 5512 4471 8611 6101 480
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt180 92388 104145 98982 85510 315
Sum finansinntekter199 334101 058155 76088 93313 865
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad29 51511 0914 5321 274566
Andre finanskostnader6 49635 38249 37021 2976 060
Sum annen finanskostnad44 56438 54654 78624 1236 710
Sum finanskostnader76 82358 18361 34131 67512 302
Resultat før skatt124 08424 37792 78958 742−5 454
Sum skatt5 1016 56212 8409 645−1 492
Ordinært resultat118 98317 81579 94949 097−3 962
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat118 98317 81579 94949 097−3 962
Ordinært utbytte-35 000-20 00010 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-35 000-20 00010 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 7182 0508508 105
Sum anleggsmidler1 244 011960 345641 045456 636216 615
Tomter, bygninger og annen fast eiendom22 9721 9451 9451 9451 945
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8 9808 2111 3611 2361 230
Sum varige driftsmidler31 95110 1563 3063 1813 175
Aksjer/Investeringer i datterselskap381 038352 920172 196114 53189 477
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler64 75067 62247 62473 76925 980
Andre fordringer31 67925 42323 5433 7724 594
Sum finansielle anleggsmidler1 210 341948 139637 655453 455205 335
Sum varelager-----
Kundefordringer4302600316
Konsernfordringer33 84041 41961 541--
Sum fordringer153 92346 14074 33215 35712 229
Sum investeringer82 16964 18437 734--
Kasse/Bank/Post22 46324 290105 8453 757117 827
Sum Kasse/Bank/Post22 46324 290105 8453 757117 827
Sum omløpsmidler258 555134 614217 91119 113130 057
Sum eiendeler1 502 5671 094 959858 956475 749346 672
Aksje/Selskapskapital1 7151 7151 7151 7151 715
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 7262 7262 7262 7262 726
Sum opptjent egenkapital482 986364 003381 188125 08995 991
Annen egenkapital482 986364 003381 188125 08995 991
Sum egenkapital485 712366 729383 914127 81598 717
Sum avsetninger til forpliktelser000230
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner504 174394 505330 19490 5598 500
Langsiktig konserngjeld70 97254 58180 726--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 0001 0001 000219 018217 039
Annen langsiktig gjeld1 0001 0001 000219 018217 039
Sum langsiktig gjeld576 145450 085411 919309 600225 539
Gjeld til kredittinstitusjoner14 06916 58710 23910 7820
Leverandørgjeld1 240212158168542
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld30 01925 41136 884--
Annen kortsiktig gjeld46 66153 44710 64417 38411 873
Sum kortsiktig gjeld440 709278 14463 12338 33422 415
Sum gjeld1 016 855728 230475 042347 934247 954
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 502 5671 094 959858 956475 749346 672
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

T Kolstad Eiendom AS

Org nr 970 977 368

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo