Proff
Proff

Stiftelsen Kommunale Boliger

Org nr956 608 341
Telefon908 94 870
AdresseStorgata 56, 9008 Tromsø
Dersom du ønsker å søke kommunen om leie av bolig, kjøpefinansiering av egen bolig, finansiering til utbedring av bolig eller bostøtte, må du henvende deg til Servicetorget på Rådhuset for informasjon og veiledning. Servicetorget gir også bistand til utfylling av søknad. Om du vet akkurat hvilken ordning du er interessert i finner du oversikt over ansatte med ansvarsområder og direkte innvalgsnummer under de ulike ordningene.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---−6 777-
Annen driftsinntekt28 38929 09829 16235 04225 043
Sum driftsinntekter28 38929 09829 16228 26525 043
Varekostnad34142310-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 5691 3351 2409591 042
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2 7242 9622 9692 6992 432
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader18 06019 31721 66116 58914 878
Driftsresultat6 0335 0713 0628 0186 692
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt44012274
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1555106684
Sum finansinntekter60551183388
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 6062 0243 2883 0412 697
Andre finanskostnader244551712
Sum annen finanskostnad244551712
Sum finanskostnader2 6302 0293 3423 0582 709
Resultat før skatt3 4633 098−1634 9934 071
Sum skatt-----
Ordinært resultat3 4633 098−1634 9934 071
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 4633 098−1634 9934 071
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler218 535231 341236 185237 075238 292
Tomter, bygninger og annen fast eiendom203 926229 596232 495235 394213 641
Maskiner/anlegg/biler14 3011 2631 0221 02224 636
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3084712 63560315
Sum varige driftsmidler218 535231 329236 151237 019238 292
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0113456-
Sum finansielle anleggsmidler0113456-
Sum varelager-----
Kundefordringer1 1331 1671 1981 739495
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 8703 6403 2524 3773 284
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 0627766 6363 565989
Sum Kasse/Bank/Post4 0627766 6363 565989
Sum omløpsmidler6 9324 4169 8887 9424 273
Sum eiendeler225 467235 757246 073245 017242 565
Aksje/Selskapskapital5 5005 5005 5005 5005 500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5 7005 7005 7005 7005 700
Sum opptjent egenkapital65 30061 83758 74058 90253 909
Annen egenkapital65 30061 83758 74058 90253 909
Sum egenkapital71 00067 53764 44064 60259 609
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner127 490123 180139 457168 274154 501
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld127 490123 180139 457168 274154 501
Gjeld til kredittinstitusjoner24 27942 30730 4049 31223 398
Leverandørgjeld2 0051 4822 7401 8653 545
Skyldig offentlige avgifter7616318458106
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6171 0888 8489061 405
Sum kortsiktig gjeld26 97745 03942 17612 14128 454
Sum gjeld154 467168 219181 633180 415182 956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD225 467235 757246 073245 017242 565
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6910079

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Stiftelsen Kommunale Boliger

Org nr 956 608 341

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo