Proff
Proff

Stiftelsen Arken

Org nr981 975 677
Telefon916 30 636

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt2 3782 1742 1882 1842 314
Sum driftsinntekter2 3782 1742 1882 1842 314
Varekostnad-0---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader161650142242
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0022 3242 0821 9932 205
Driftsresultat360−1665550−133
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00000
Resultat før skatt360−1665550−133
Sum skatt-----
Ordinært resultat360−1665550−133
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat360−1665550−133
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer66662
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post586249410361359
Sum Kasse/Bank/Post586249410361359
Sum omløpsmidler592255416367361
Sum eiendeler592255416367361
Aksje/Selskapskapital350350350350350
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital350350350350350
Sum opptjent egenkapital221−13927−28−78
Annen egenkapital221-27--
Sum egenkapital571211377322272
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1029231139
Skyldig offentlige avgifter2131220
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld914132230
Sum kortsiktig gjeld2144394590
Sum gjeld2144394590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD592255416367361
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Stiftelsen Arken

Org nr 981 975 677

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo