Proff
Proff

Sjøkongen AS

Org nr811 572 322
Telefon950 24 267
AdresseNyjordsveien 247, 6570 Smøla

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter230230612426205
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter230230612426205
Varekostnad-048-0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0011300
Herav kun lønn--107--
Ordinære avskrivninger253123838484
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader149150256100120
Driftsresultat−171−421122421
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-2741
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-2741
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad13219200
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader13219200
Resultat før skatt−304−601162451
Sum skatt−67−132654−2
Ordinært resultat−237−47911914
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−237−47911914
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler30----
Sum anleggsmidler6 4774 8801 8961 9792 063
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6 0733 611582609636
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1322-073
Sum varige driftsmidler6 4834 0301 0461 1291 213
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler−36850850850850
Sum varelager8282828282
Kundefordringer20-01424
Konsernfordringer-----
Sum fordringer456752822993
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2171321 200798532
Sum Kasse/Bank/Post2171321 200798532
Sum omløpsmidler7559661 2911 109707
Sum eiendeler7 2325 8463 1863 0882 770
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital750----
Sum innskutt egenkapital850100100100100
Sum opptjent egenkapital2 6022 8392 8862 7952 604
Annen egenkapital2 6022 8392 8862 7952 604
Sum egenkapital3 4522 9392 9862 8952 704
Sum avsetninger til forpliktelser037505457
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 6892 803---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3 6892 840505457
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter00110730
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld91671088
Sum kortsiktig gjeld91671501389
Sum gjeld3 7802 90720019266
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 2325 8463 1863 0882 770
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sjøkongen AS

Org nr 811 572 322

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo