Proff
Proff

Sjøkongen AS

Org nr811 572 322
Telefon950 24 267
AdresseNyjordsveien 247, 6570 Smøla

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter230230612426205
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter230230612426205
Varekostnad-048-0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0011300
Herav kun lønn--107--
Ordinære avskrivninger253123838484
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader149150256100120
Driftsresultat−171−421122421
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-2741
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-2741
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad13219200
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader13219200
Resultat før skatt−304−601162451
Sum skatt−67−132654−2
Ordinært resultat−237−47911914
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−237−47911914
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler30----
Sum anleggsmidler6 4774 8801 8961 9792 063
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6 0733 611582609636
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1322-073
Sum varige driftsmidler6 4834 0301 0461 1291 213
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler−36850850850850
Sum varelager8282828282
Kundefordringer20-01424
Konsernfordringer-----
Sum fordringer456752822993
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2171321 200798532
Sum Kasse/Bank/Post2171321 200798532
Sum omløpsmidler7559661 2911 109707
Sum eiendeler7 2325 8463 1863 0882 770
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital750----
Sum innskutt egenkapital850100100100100
Sum opptjent egenkapital2 6022 8392 8862 7952 604
Annen egenkapital2 6022 8392 8862 7952 604
Sum egenkapital3 4522 9392 9862 8952 704
Sum avsetninger til forpliktelser037505457
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 6892 803---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3 6892 840505457
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter00110730
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld91671088
Sum kortsiktig gjeld91671501389
Sum gjeld3 7802 90720019266
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 2325 8463 1863 0882 770
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Sjøkongen AS

Org nr 811 572 322

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo