Proff
Proff

Schibsted Trykk AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr994 570 730
AdresseToveien 19, 1540 Vestby

Schibsted Trykk er Norges største trykkerikonsern med ca. 200 medarbeidere og omsetning på ca 850 mill. norske kroner. Trykkerikonsernet inngår i Schibsted Norge og vi har produksjon i Oslo og Bergen. Vi spesialiserer oss på avisproduksjon, herunder bilag, innstikk og vedlegg distribuert med avis og post. I vår service inngår også medtak av nær sagt alle former for trykksaker og distribusjon gjennom vårt landsdekkende distribusjonsnett.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 973--
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter170 219162 233152 008165 579185 720
Annen driftsinntekt18 20017 29519 12616 63616 332
Sum driftsinntekter188 419179 528171 134182 215202 052
Varekostnad166 980154 368148 856156 985175 835
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0000−286
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2254111 3161 5191 557
Nedskrivning---00
Andre driftskostnader17 61223 80722 27822 35426 249
Driftsresultat3 603942−1 3171 358−1 301
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 8721 380293404798
Sum finansinntekter1 8721 380293404798
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3----
Andre finanskostnader407121 13527
Sum annen finanskostnad130 4937121 13527
Sum finanskostnader130 7607121 13527
Resultat før skatt−125 2852 316−1 036627−531
Sum skatt1 143513−222394−115
Ordinært resultat−126 4281 803−815233−416
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−126 4281 803−815233−416
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 8322 2883 1614 8937 127
Sum anleggsmidler143 881211 69696 66986 47780 455
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler6558801 08300
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00096327
Sum varige driftsmidler6558801 08396327
Aksjer/Investeringer i datterselskap141 389208 52392 42081 48372 996
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler55555
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler141 394208 52892 42581 48873 001
Sum varelager-----
Kundefordringer46 12227 42026 76118 34925 144
Konsernfordringer-----
Sum fordringer125 317163 502113 73595 975118 572
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-0000
Sum Kasse/Bank/Post-0000
Sum omløpsmidler125 317163 502113 73595 975118 572
Sum eiendeler269 198375 198210 404182 452199 027
Aksje/Selskapskapital9 6509 6509 6509 6509 650
Annen innskutt egenkapital400 511339 629297 063282 633270 940
Sum innskutt egenkapital505 336444 454401 888387 458375 765
Sum opptjent egenkapital−363 484−237 056−238 858−237 888−237 990
Annen egenkapital−363 484−237 056−238 858−237 888−237 990
Sum egenkapital141 852207 399163 030149 570137 775
Sum avsetninger til forpliktelser00829856948
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld----0
Sum langsiktig gjeld00829856948
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld20 63711117 17409 301
Skyldig offentlige avgifter2 0324 3641 6464 1743 084
Kortsiktig konserngjeld3 717007474
Annen kortsiktig gjeld100 959163 08527 53627 77847 844
Sum kortsiktig gjeld127 346167 80046 54532 02660 303
Sum gjeld127 346167 80047 37432 88261 252
SUM EGENKAPITAL OG GJELD269 198375 198210 404182 452199 027
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6871843

Åpningstider

Mandag
Døgnåpent
Tirsdag
Døgnåpent
Onsdag
Døgnåpent
Torsdag
Døgnåpent
Fredag
Døgnåpent
Lørdag
Døgnåpent
Søndag
Døgnåpent

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Schibsted Trykk AS

Org nr 994 570 730

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo