Proff
Proff
Strategi - Finans - Eierskap
Profile-7053748

Remis AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr889 157 682
AdresseBryggetorget 7, 0250 Oslo

Ketil Wig skaper merverdi for selskaper og toppledelse gjennom å løse krevende oppdrag i grensesnittet mellom strategi, finans og eierskap.

Han arbeider gjennom sitt heleide selskap Remis AS. 

Fra 1995-2011 utviklet og ledet han spesialistselskapet Rokade AS innen strategi / M&A /eierstrategier og integrasjoner / snuoperasjoner; som han grunnla i 1995; og som ble overtatt av KPMG i 2012.

Fra 2013-15 ledet han M&A tjenesteområdet I Deloitte Norge. Han har tidligere erfaring fra bl.a. McKinsey & Co., Andersen Consulting/Accenture samt i perioden 1988-95 fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. 

Før det bodde og arbeidet han 9 år i Silicon Valley/San Francisco i USA.

Ketil Wig har ledet og gjennomført flere hundre krevende oppdrag innen strategi (corporate- og forretnings-/konkurransestrategier), M&A (oppkjøp, fusjoner, strategiske allianser, joint ventures, virksomhetssalg) og integrasjoner / omstruktureringer innen de fleste bransjevertikaler – kombinert med et stort antall ulike typer av eierstrategier og finansieringsprosjekter. Han har omfattende erfaring fra privat industri, startups, familieeide bedrifter og fra børsnoterte virksomheter. 

Fra høsten 2019 har han vært deltidsansatt som universitetslektor (assistant professor) ved handelshøyskolen på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) der han underviser på master programmet innen M&A med hovedvekt på strategier for fusjoner / oppkjøp, og deal-making / forhandlinger

Ketil har grunnlagt 3 rådgivnings-/PE selskaper i USA/Europa og har deltatt i etableringen og utviklingen av 2 globale M&A nettverk (M&A Worldwide og IMAP – International M&A Professionals). I IMAP bygget han bl.a. opp og ledet energivertikalen på global basis med ca. 50 medlemsbedrifter i 30 land. I M&A Worldwide var han én av de 4 opprinnelige grunnleggere.

Ketil Wig er utdannet siviling. i fysikk/software eng. fra NTH/NTNU, og har en siviløk./MBA grad fra Stanford University i California.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 0741 2151 215
Leder annen godtgjørelse--82114

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 7873 3332 7051 7853 889
Annen driftsinntekt8183 005715605370
Sum driftsinntekter4 6056 3383 4202 3904 259
Varekostnad06813--
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 0111 0041 2341 2731 397
Herav kun lønn8668661 0691 1141 215
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader262261224245346
Driftsresultat3 3335 0061 9498722 516
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt570180455667
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 35006 3553 961329
Sum finansinntekter2 9201806 3994 016396
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad75453
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad−296−2561 000--
Sum finanskostnader−289−2191 004283
Resultat før skatt6 5425 4047 3454 8602 908
Sum skatt69750028877490
Ordinært resultat5 8454 9047 0574 7832 419
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 8454 9047 0574 7832 419
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler2 4712 3832 0883 0522 414
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2 4712 3832 0883 0522 414
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler2 4712 3832 0883 0522 414
Sum varelager-----
Kundefordringer-06197426
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-068104430
Sum investeringer29 89724 80128 55722 17218 211
Kasse/Bank/Post15 94615 3346 7955 0455 128
Sum Kasse/Bank/Post15 94615 3346 7955 0455 128
Sum omløpsmidler45 84440 13435 41927 32123 768
Sum eiendeler48 31542 51737 50730 37326 183
Aksje/Selskapskapital144144144144144
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital220220220220220
Sum opptjent egenkapital47 06941 22436 52029 71324 930
Annen egenkapital47 06941 22436 52029 71324 930
Sum egenkapital47 28941 44536 74029 93325 150
Sum avsetninger til forpliktelser05000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld05000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-1861354
Skyldig offentlige avgifter227290360236354
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9696119124135
Sum kortsiktig gjeld1 0261 0687674401 032
Sum gjeld1 0261 0737674401 032
SUM EGENKAPITAL OG GJELD48 31542 51737 50730 37326 183
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Strategi og strategiprosesser.
Eierstrategier, eierprosesser, generasjonsskifte og Corporate Finance.
Integrasjonsprosess etter fusjoner og oppkjøp (Post Merger Integrations).
Omstruktureringer og restruktureringer
Snuoperasjoner og likviditetskriser
M&A strategier: oppkjøp, fusjoner, salg av virksomhet - strategiske allianser og joint venture samarbeid (les om M&A oppkjøpsprosesser og M&A salgsprosesser).

Åpningstider

Mandag
8:00 - 18:00
Tirsdag
8:00 - 18:00
Onsdag
8:00 - 18:00
Torsdag
8:00 - 18:00
Fredag
8:00 - 18:00

Mer info fra Forvalt

Remis AS

Org nr 889 157 682

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo