Proff
Proff

Regalis Eiendom AS

Org nr811 644 412Bedr nr999 431 534
AdresseLørenveien 73A, 0585 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000
Viser regnskapstall for hovedenhet

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 006514
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 7242 3312 217--
Annen driftsinntekt22842 1693 428
Sum driftsinntekter2 7262 3342 3012 1693 428
Varekostnad109--055
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7051 6659051 199713
Herav kun lønn5801 4387931 045625
Ordinære avskrivninger3455-
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader2 1051 7541 7272 5252 762
Driftsresultat−196−1 089−336−1 560−102
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3812815
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3235 0000
Sum finansinntekter68355 00815
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad49518121
Andre finanskostnader0---0
Sum annen finanskostnad0---0
Sum finanskostnader495338121
Resultat før skatt−685−1 040−4133 446−88
Sum skatt00630−309−19
Ordinært resultat−685−1 040−1 0423 755−68
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−685−1 040−1 0423 755−68
Ordinært utbytte----268
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----268
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler000630321
Sum anleggsmidler22 8697 3712 0664 3203 492
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler14172127-
Sum varige driftsmidler14172127-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---4545
Andre fordringer2 4050-3 6193 126
Sum finansielle anleggsmidler22 8557 3542 0453 6643 171
Sum varelager221 038377--
Kundefordringer237153129201257
Konsernfordringer--2 196--
Sum fordringer2373722 3333 6653 494
Sum investeringer0--00
Kasse/Bank/Post1 2668333 7164 3996 979
Sum Kasse/Bank/Post1 2668333 7164 3996 979
Sum omløpsmidler1 5252 2436 4268 06410 473
Sum eiendeler24 3949 6158 49212 38413 965
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital00---
Sum innskutt egenkapital101101101101101
Sum opptjent egenkapital4 6625 3476 3877 4293 674
Annen egenkapital4 6625 3476 3877 4293 674
Sum egenkapital4 7635 4486 4877 5303 775
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner11 4000---
Langsiktig konserngjeld00---
Ansvarlig lånekapital00---
Sum annen langsiktig gjeld5 6009539533 5448 885
Annen langsiktig gjeld5 6009539533 5448 885
Sum langsiktig gjeld17 0009539533 5448 885
Gjeld til kredittinstitusjoner10---
Leverandørgjeld21926095380509
Skyldig offentlige avgifter356214727519
Kortsiktig konserngjeld01 627---
Annen kortsiktig gjeld2 3771 265809655777
Sum kortsiktig gjeld2 6313 2141 0511 3101 305
Sum gjeld19 6314 1672 0054 85410 190
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 3949 6158 49212 38413 965
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Regalis Eiendom AS

Org nr 811 644 412

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo