Proff
Proff

Regalis Eiendom AS

Org nr811 644 412
AdresseLørenveien 73 A, 0585 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 006514
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 7242 3312 217--
Annen driftsinntekt22842 1693 428
Sum driftsinntekter2 7262 3342 3012 1693 428
Varekostnad109--055
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7051 6659051 199713
Herav kun lønn5801 4387931 045625
Ordinære avskrivninger3455-
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader2 1051 7541 7272 5252 762
Driftsresultat−196−1 089−336−1 560−102
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3812815
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3235 0000
Sum finansinntekter68355 00815
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad49518121
Andre finanskostnader0---0
Sum annen finanskostnad0---0
Sum finanskostnader495338121
Resultat før skatt−685−1 040−4133 446−88
Sum skatt00630−309−19
Ordinært resultat−685−1 040−1 0423 755−68
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−685−1 040−1 0423 755−68
Ordinært utbytte----268
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----268
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler000630321
Sum anleggsmidler22 8697 3712 0664 3203 492
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler14172127-
Sum varige driftsmidler14172127-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---4545
Andre fordringer2 4050-3 6193 126
Sum finansielle anleggsmidler22 8557 3542 0453 6643 171
Sum varelager221 038377--
Kundefordringer237153129201257
Konsernfordringer--2 196--
Sum fordringer2373722 3333 6653 494
Sum investeringer0--00
Kasse/Bank/Post1 2668333 7164 3996 979
Sum Kasse/Bank/Post1 2668333 7164 3996 979
Sum omløpsmidler1 5252 2436 4268 06410 473
Sum eiendeler24 3949 6158 49212 38413 965
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital00---
Sum innskutt egenkapital101101101101101
Sum opptjent egenkapital4 6625 3476 3877 4293 674
Annen egenkapital4 6625 3476 3877 4293 674
Sum egenkapital4 7635 4486 4877 5303 775
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner11 4000---
Langsiktig konserngjeld00---
Ansvarlig lånekapital00---
Sum annen langsiktig gjeld5 6009539533 5448 885
Annen langsiktig gjeld5 6009539533 5448 885
Sum langsiktig gjeld17 0009539533 5448 885
Gjeld til kredittinstitusjoner10---
Leverandørgjeld21926095380509
Skyldig offentlige avgifter356214727519
Ordinært utbytte----268
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----268
Kortsiktig konserngjeld01 627---
Annen kortsiktig gjeld2 3771 265809655777
Sum kortsiktig gjeld2 6313 2141 0511 3101 305
Sum gjeld19 6314 1672 0054 85410 190
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 3949 6158 49212 38413 965
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Regalis Eiendom AS

Org nr 811 644 412

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo