Proff
Proff

RECHARGE AS

Org nr924 205 709
AdresseHenrich Gerners gate 14, 1530 Moss

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn02 5931 867-
Leder annen godtgjørelse-1418-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter168 211116 33692 40027 073
Annen driftsinntekt7 737956-3
Sum driftsinntekter175 948117 29292 40027 076
Varekostnad82 66654 06135 17913 960
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader47 05227 83222 20835
Herav kun lønn39 47721 70115 483-
Ordinære avskrivninger45 32539 30942 0838 220
Nedskrivning----
Andre driftskostnader48 95047 34529 6505 536
Driftsresultat−48 044−51 256−36 720−673
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt1 6571 494--
Sum finansinntekter1 6571 494134-
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad--24-
Andre finanskostnader5 6581 05906
Sum annen finanskostnad5 6581 05906
Sum finanskostnader5 6581 0592236
Resultat før skatt−52 045−50 820−36 810−679
Sum skatt−11 386−11 167−8 094−149
Ordinært resultat−40 659−39 653−28 715−530
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−40 659−39 653−28 715−530
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler44 47823 19710 5221 839
Sum anleggsmidler743 480400 925241 936133 700
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler305 391170 985139 342-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 877--131 811
Sum varige driftsmidler307 269170 985139 342131 811
Aksjer/Investeringer i datterselskap391 731206 74392 071-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler---50
Andre fordringer3---
Sum finansielle anleggsmidler391 734206 74392 07150
Sum varelager71 62164 47734 17019 984
Kundefordringer98 04450 83822 248-
Konsernfordringer---25 608
Sum fordringer170 73184 32453 63927 478
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post24 27332 37522 48450 000
Sum Kasse/Bank/Post24 27332 37522 48450 000
Sum omløpsmidler266 625181 176110 29397 462
Sum eiendeler1 010 104582 101352 229231 163
Aksje/Selskapskapital1 5451 2651 1171 020
Annen innskutt egenkapital19 97419 97419 97419 974
Sum innskutt egenkapital971 286547 767324 09577 775
Sum opptjent egenkapital−101 319−60 660−21 7606 794
Annen egenkapital−101 319−60 660−21 7606 794
Sum egenkapital869 967487 107302 33584 569
Sum avsetninger til forpliktelser7872 3521 817959
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld---0
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld7872 3521 817959
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld95 41645 40710 188-
Skyldig offentlige avgifter2 5372 9221 745-
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld---133 155
Annen kortsiktig gjeld41 39744 31336 14412 480
Sum kortsiktig gjeld139 35092 64248 077145 635
Sum gjeld140 13794 99449 894146 594
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 010 104582 101352 229231 163
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

RECHARGE AS

Org nr 924 205 709

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo