Proff
Proff

Pedersen & Skogholt AS

A++
Proff Premium rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr987 562 765
AdresseIdrettsv. 9, 1400 Ski

Pedersen & Skogholt Regnskap AS er et veletablert regnskapskontor med hovedkontor i Ski og avdelingskontor i Askim. Virksomheten drives primært i Follo, Østfold og Oslo. Service og tilgjengelighet er viktige faktorer for våre kunder. Virksomheten utøves av våre meget høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav alle har 3 årig utdannelse som autoriserte regnskapsførere. Selskapet er søsterselskap til Pedersen & Skogholt AS Statsautoriserte revisorer som kan benyttes ved behov for bistand utover det som utføres av en regnskapsfører.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 0681 0561 0481 054
Leder annen godtgjørelse-17171719

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter23 45622 81021 56020 57919 617
Annen driftsinntekt--0500500
Sum driftsinntekter23 45622 81021 56021 07920 117
Varekostnad1 584800915930785
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader14 94115 85814 40413 72613 466
Herav kun lønn-12 85111 73511 39210 419
Ordinære avskrivninger2122181524
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 3963 3843 3703 0413 014
Driftsresultat3 5142 7452 8533 3672 828
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4800722
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter2000364866
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1-0-0
Andre finanskostnader-0014-
Sum annen finanskostnad-0014-
Sum finanskostnader100140
Resultat før skatt3 7142 7462 8883 4012 893
Sum skatt824610640753641
Ordinært resultat2 8902 1352 2482 6492 252
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 8902 1352 2482 6492 252
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--2 1842 4962 028

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5845696982
Sum anleggsmidler9810615299126
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4161833044
Sum varige driftsmidler4161833044
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager1 5851 3211 179880973
Kundefordringer1 6042 7132 4702 0803 230
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 9775 4642 4823 3775 398
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 5335 4178 1208 7234 854
Sum Kasse/Bank/Post6 5335 4178 1208 7234 854
Sum omløpsmidler14 09512 20311 78112 98011 225
Sum eiendeler14 19412 30911 93313 07811 351
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital2 3422 3382 2312 1672 015
Annen egenkapital2 3422 3382 2312 1672 015
Sum egenkapital3 3423 3383 2313 1673 015
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld893857394450505
Skyldig offentlige avgifter2 4812 7862 3652 2002 052
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7 4555 3135 9197 2255 723
Sum kortsiktig gjeld10 8518 9708 7029 9118 336
Sum gjeld10 8518 9708 7029 9118 336
SUM EGENKAPITAL OG GJELD14 19412 30911 93313 07811 351
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7018018

Autorisasjoner


Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Pedersen & Skogholt AS

Org nr 987 562 765

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo