Proff
Proff
Enheten er meldt konkurs 13.02.2024

Peach AS

Org nr925 703 575
AdresseAdolph Bergs vei 14, 5089 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn--0
Leder annen godtgjørelse--0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14415
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter14415
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader-1-
Herav kun lønn--0
Ordinære avskrivninger391--
Nedskrivning---
Andre driftskostnader8412264
Driftsresultat−474−80−49
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt2--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt-95-
Sum finansinntekter295-
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad15765-
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader15765-
Resultat før skatt−629−49−49
Sum skatt-0-
Ordinært resultat−629−49−49
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−629−49−49
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler5891 240-
Sum anleggsmidler5891 2400
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler-0-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-0-
Sum varige driftsmidler-0-
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer4141-
Konsernfordringer---
Sum fordringer4165-
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post435821
Sum Kasse/Bank/Post435821
Sum omløpsmidler4542321
Sum eiendeler6341 66321
Aksje/Selskapskapital30030050
Annen innskutt egenkapital-−6−6
Sum innskutt egenkapital30029444
Sum opptjent egenkapital−1 030−98−49
Annen egenkapital---
Sum egenkapital−730196−4
Sum avsetninger til forpliktelser-0-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 0001 000-
Langsiktig konserngjeld-464-
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld1 0001 4640
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld271-25
Skyldig offentlige avgifter17--
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld753-
Sum kortsiktig gjeld364325
Sum gjeld1 3641 46725
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6341 66321
Garantistillelser0-0
Pantstillelser0-0
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Peach AS

Org nr 925 703 575

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo