Proff
Proff

Oslofjordklinikken AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr991 786 465
AdresseSandviksv. 176, 1337 Sandvika

Klinikken er en av landets ledende spesialistklinikker innenfor nevrokirurgi og ortopedi.<br Oslofjordklinikken ligger i 5. etasje på helsetorget i den nye delen av Sandvika Storsenter. Senteret har 540 parkeringsplasser i kjelleren under senteret (innkjøring er ved Thon Oslofjord Hotel), med gratis parkering i 3 timer. Det går både heis og rullebånd fra parkeringskjelleren opp til Oslofjordklinikken. Klinikken holder til i nye lokaliteter, med to fullt utstyrte operasjonsstuer, moderne overvåkning og legekontorer.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 115822985
Leder annen godtgjørelse--307-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter61 35754 53858 26746 97646 449
Annen driftsinntekt−394−214−2 9653 226347
Sum driftsinntekter60 96354 32455 30250 20146 796
Varekostnad38 32229 87937 27432 63632 576
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader14 06313 80310 4109 5818 782
Herav kun lønn10 87210 8828 3127 4996 915
Ordinære avskrivninger693738468275260
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6 5286 0325 2443 9553 625
Driftsresultat1 3573 8721 9063 7541 554
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt23831034
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--052-
Sum finansinntekter238315234
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad315--
Andre finanskostnader--001
Sum annen finanskostnad--001
Sum finanskostnader31501
Resultat før skatt1 3783 8791 9323 8061 588
Sum skatt304854426850390
Ordinært resultat1 0743 0251 5062 9561 198
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 0743 0251 5062 9561 198
Ordinært utbytte2 000002 500-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 000002 500-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1009968164208
Sum anleggsmidler2 5052 1442 7161 4151 042
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 21935700-
Maskiner/anlegg/biler3876921 0311 055605
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler7689971 616196228
Sum varige driftsmidler2 3752 0462 6471 251834
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer30----
Sum finansielle anleggsmidler30----
Sum varelager-----
Kundefordringer4 5667 7195 0577 1433 503
Konsernfordringer-----
Sum fordringer10 0118 0775 2867 2203 764
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 83611 95211 88812 86913 206
Sum Kasse/Bank/Post7 83611 95211 88812 86913 206
Sum omløpsmidler17 84720 02917 17420 08916 971
Sum eiendeler20 35222 17319 88921 50518 012
Aksje/Selskapskapital700700700700700
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital700700700700700
Sum opptjent egenkapital15 45916 38513 35911 85311 397
Annen egenkapital15 45916 38513 35911 85311 397
Sum egenkapital16 15917 08514 05912 55312 097
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 5611 8112 0471 261948
Skyldig offentlige avgifter732911729724574
Ordinært utbytte2 000002 500-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 000002 500-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 5941 4822 7243 6614 050
Sum kortsiktig gjeld4 1935 0885 8308 9515 916
Sum gjeld4 1935 0885 8308 9515 916
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 35222 17319 88921 50518 012
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6974240

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 21:00
Onsdag
7:00 - 21:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Kontakt oss for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Oslofjordklinikken AS

Org nr 991 786 465

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo