Proff
Proff

Oslo universitetssykehus HF

Org nr993 467 049
Telefon915 02 770
AdresseKirkeveien 166 B, 0450 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter24 624 12723 885 81822 269 49522 211 86620 717 528
Annen driftsinntekt3 715 8243 164 8572 857 5292 714 3792 561 882
Sum driftsinntekter28 339 95127 050 67525 127 02424 926 24523 279 410
Varekostnad4 013 6193 754 8453 444 2693 413 1353 324 166
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader19 055 79018 105 50416 801 17416 832 21415 618 676
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger1 005 9171 011 279965 125934 531911 986
Nedskrivning--63 605−720
Andre driftskostnader3 973 3963 663 4563 499 6073 425 9663 069 116
Driftsresultat291 229515 591353 244320 471355 466
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt93 16837 36269 41778 41246 690
Sum finansinntekter93 16837 36269 41778 41246 690
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader67 60853 67470 58659 61246 478
Sum annen finanskostnad67 60853 67470 58659 61246 478
Sum finanskostnader67 60853 67470 58659 61246 478
Resultat før skatt316 789499 279352 075339 271355 678
Sum skatt-----
Ordinært resultat316 789499 279352 075339 271355 678
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat316 789499 279352 075339 271355 678
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler23 563 38822 207 25320 891 96520 516 33419 604 060
Tomter, bygninger og annen fast eiendom8 404 5038 784 2789 178 5239 149 9509 115 679
Maskiner/anlegg/biler3 022 4152 072 0752 409 987-1 934 866
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-591 752-2 573 668713 051
Sum varige driftsmidler11 426 91811 448 10511 588 51011 723 61811 763 596
Aksjer/Investeringer i datterselskap55 08855 08855 08855 08855 088
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6 193 285597 695550 5968 717 5287 765 276
Andre fordringer5 867 99710 086 2658 677 671--
Sum finansielle anleggsmidler12 136 47010 759 1489 303 4558 792 7167 840 464
Sum varelager50 05251 11856 63645 59453 298
Kundefordringer1 791 3041 203 1271 382 4021 199 4391 186 109
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 791 3041 203 1271 382 4021 199 4391 186 109
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post890 303792 268649 439618 254570 729
Sum Kasse/Bank/Post890 303792 268649 439618 254570 729
Sum omløpsmidler2 731 6592 046 5132 088 4771 863 2871 810 136
Sum eiendeler26 295 04724 253 76622 980 44222 379 62121 414 196
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital11 739 55911 739 55911 739 55911 739 55911 738 055
Sum innskutt egenkapital11 739 65911 739 65911 739 65911 739 65911 738 155
Sum opptjent egenkapital−1 162 550−1 479 338−1 978 617−2 330 692−2 669 963
Annen egenkapital−1 162 550−1 479 338−1 978 617−2 330 692−2 669 963
Sum egenkapital10 577 10910 260 3219 761 0429 408 9679 068 192
Sum avsetninger til forpliktelser3 890 1523 648 7323 358 1493 505 8303 142 176
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld3 080 0983 108 2353 139 5093 047 1712 749 846
Annen langsiktig gjeld3 080 0983 108 2353 139 5093 047 1712 749 846
Sum langsiktig gjeld6 970 2506 756 9676 497 6586 553 0015 892 022
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld----542 204
Skyldig offentlige avgifter1 289 2791 296 8341 048 3011 166 583962 715
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7 458 4105 939 6435 673 4415 251 0694 949 063
Sum kortsiktig gjeld8 747 6897 236 4776 721 7426 417 6526 453 982
Sum gjeld15 717 93913 993 44413 219 40012 970 65312 346 004
SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 295 04824 253 76522 980 44222 379 62021 414 196
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Oslo universitetssykehus HF

Org nr 993 467 049

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo