Proff
Proff

Online Accounting AS

Org nr914 716 616
AdresseStasjonsmester Frosts gate 18, 1830 Askim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---608445
Leder annen godtgjørelse---124

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 5126 4176 1045 0214 770
Annen driftsinntekt633127144218−24
Sum driftsinntekter8 1456 5446 2485 2394 746
Varekostnad401169156
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 3163 8253 9483 2542 993
Herav kun lønn4 3013 0723 1722 6992 465
Ordinære avskrivninger8312813510139
Nedskrivning0--0150
Andre driftskostnader2 3581 4401 8041 4571 260
Driftsresultat3481 140355335248
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6356303522
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00-06
Sum finansinntekter6356303527
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad20237121
Andre finanskostnader00-00
Sum annen finanskostnad00-00
Sum finanskostnader20237121
Resultat før skatt4081 196383333155
Sum skatt99283835028
Ordinært resultat309914300283127
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat309914300283127
Ordinært utbytte0540---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0540---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler195592128107
Sum anleggsmidler166226203317248
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler147171111181141
Sum varige driftsmidler147171111181141
Aksjer/Investeringer i datterselskap---0-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0--8-
Sum varelager0----
Kundefordringer1 5421 0436247791 306
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 7711 1987561 0721 486
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post8451 52396118890
Sum Kasse/Bank/Post8451 52396118890
Sum omløpsmidler2 6162 7201 7171 2601 576
Sum eiendeler2 7832 9471 9201 5771 824
Aksje/Selskapskapital580580580580580
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital580580580580580
Sum opptjent egenkapital922613239−61−344
Annen egenkapital9226132390-
Sum egenkapital1 5021 193819519236
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--0124659
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000124659
Gjeld til kredittinstitusjoner0---224
Leverandørgjeld5816015574127
Skyldig offentlige avgifter655432490377331
Ordinært utbytte0540---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0540---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld469339373433248
Sum kortsiktig gjeld1 2811 7541 101933929
Sum gjeld1 2811 7541 1011 0581 588
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 7832 9471 9201 5771 824
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Online Accounting AS

Org nr 914 716 616

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo