Proff
Proff

Mycomarine As

Org nr920 995 241
Telefon967 53 655
AdresseSeehusens gate 68, 4024 Stavanger

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---0-
Annen driftsinntekt---0-
Sum driftsinntekter---00
Varekostnad-----
Beholdningsendringer---0-
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn----0
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-----
Driftsresultat---00
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---0-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---0-
Sum finansinntekter---0-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---0-
Andre finanskostnader---0-
Sum annen finanskostnad---0-
Sum finanskostnader---0-
Resultat før skatt00000
Sum skatt-----
Ordinært resultat00000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat00000
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill---0-
Sum immaterielle midler---0-
Sum anleggsmidler000030
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---0-
Maskiner/anlegg/biler---0-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---0-
Sum varige driftsmidler---0-
Aksjer/Investeringer i datterselskap0000-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---0-
Investeringer i aksjer og andeler----30
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler000030
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-----
Sum investeringer30303030-
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler303030300
Sum eiendeler3030303030
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital-----
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital3030303030
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld----0
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld----0
Sum kortsiktig gjeld----0
Sum gjeld00000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3030303030
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Mycomarine As

Org nr 920 995 241

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo