Proff
Proff

MORGENBLADET AS

Org nr866 948 542
AdresseHausmanns gate 21, 0182 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 5251 4381 2701 5351 310
Leder annen godtgjørelse1919311412

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter81 38672 09362 28164 12166 774
Annen driftsinntekt11 66214 57513 23110 9145 176
Sum driftsinntekter93 04886 66875 51275 03471 950
Varekostnad17 33714 89715 07514 34814 849
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader44 41237 26633 14443 40339 376
Herav kun lønn34 62829 34326 52830 79225 740
Ordinære avskrivninger8448218786101 201
Nedskrivning000--
Andre driftskostnader27 64519 49318 98116 68516 840
Driftsresultat2 81114 1927 434−12−316
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt7813262-354
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5697591-
Sum finansinntekter13422269591354
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad962-0
Andre finanskostnader473310
Sum annen finanskostnad473310
Sum finanskostnader579510
Resultat før skatt2 88814 2057 69857838
Sum skatt6933 1431 7028102
Ordinært resultat2 19511 0625 996570−64
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 19511 0625 996570−64
Ordinært utbytte500905---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte500905---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler646951 3732 0181 838
Sum anleggsmidler6861 1171 8082 3672 443
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler622421435349605
Sum varige driftsmidler622421435349605
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer1 3241 1924209591 555
Konsernfordringer---367676
Sum fordringer44 6492 6442 7773 4414 317
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post21 87964 89154 11550 09844 383
Sum Kasse/Bank/Post21 87964 89154 11550 09844 383
Sum omløpsmidler66 52867 53556 89253 54048 700
Sum eiendeler67 21468 65158 70055 90751 143
Aksje/Selskapskapital984984984984984
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital9 5019 5019 5019 5019 501
Sum opptjent egenkapital34 45832 76322 60716 61116 041
Annen egenkapital34 45832 76322 60716 61116 041
Sum egenkapital43 95942 26432 10826 11225 541
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld000--
Annen langsiktig gjeld000--
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 8162 6222 4223 1752 942
Skyldig offentlige avgifter2 6932 2492 5902 3542 529
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld17 24417 51919 89624 10120 028
Sum kortsiktig gjeld23 25526 38826 59229 79525 601
Sum gjeld23 25526 38826 59229 79525 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD67 21468 65158 70055 90751 143
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

MORGENBLADET AS

Org nr 866 948 542

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo