Proff
Proff

Modern Catering AS

Org nr924 506 431
Telefon934 00 985
AdresseCaspar Storms vei 12, 0664 Oslo

Modern Catering leverer catering i Oslo og Akershus Ta med deg restaurant følelsen akkurat dit du ønsker! Vi leverer mat til alle slags eventer. Har du ett bryllup, kickoff, konfirmasjon, grillfest eller skal du bare samle vennene dine hjemme? Da er vi her for deg og vi vil hjelpe deg med å skape den beste matopplevelsen. Vi leverer alt fra treretter, tapas, fingermat og grillmat.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn--0
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 8124 564845
Annen driftsinntekt301
Sum driftsinntekter8 8154 564845
Varekostnad2 4351 443394
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader2 83383738
Herav kun lønn2 38473330
Ordinære avskrivninger12129
Nedskrivning00-
Andre driftskostnader2 6581 603608
Driftsresultat877669−203
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt000
Sum finansinntekter000
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad100
Andre finanskostnader00-
Sum annen finanskostnad00-
Sum finanskostnader200
Resultat før skatt875669−203
Sum skatt198148−45
Ordinært resultat677520−158
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat677520−158
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler14045
Sum anleggsmidler424088
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--0
Maskiner/anlegg/biler--0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler284043
Sum varige driftsmidler284043
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer1 91848734
Konsernfordringer---
Sum fordringer1 93848755
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post413338107
Sum Kasse/Bank/Post413338107
Sum omløpsmidler2 351825162
Sum eiendeler2 393865250
Aksje/Selskapskapital303036
Annen innskutt egenkapital−6−6-
Sum innskutt egenkapital242436
Sum opptjent egenkapital1 040362−158
Annen egenkapital1 0403620
Sum egenkapital1 065387−122
Sum avsetninger til forpliktelser000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld229915
Skyldig offentlige avgifter56721422
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld32069345
Sum kortsiktig gjeld1 328478372
Sum gjeld1 328478372
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 393865250
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7024213

Åpningstider

Mandag
8:00 - 21:00
Tirsdag
8:00 - 21:00
Onsdag
8:00 - 21:00
Torsdag
8:00 - 21:00
Fredag
8:00 - 21:00

Mer info fra Forvalt

Modern Catering AS

Org nr 924 506 431

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo