Proff
Proff

Midtunhaugen 17 AS

Org nr989 454 765
AdresseMidtunhaugen 17, 5224 Nesttun

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt719683779661663
Sum driftsinntekter719683779661663
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-0---
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5243413940
Driftsresultat667639738622624
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt44---
Sum finansinntekter44-00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad9672647376
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader9672647376
Resultat før skatt575572674550548
Sum skatt127126148121120
Ordinært resultat449446526429427
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat449446526429427
Ordinært utbytte200400200320120
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte200400200320120
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler3 6603 6603 6603 6603 660
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 6603 6603 6603 6603 660
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler3 6603 6603 6603 6603 660
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer---0380
Konsernfordringer-----
Sum fordringer145523385
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post26219836022511
Sum Kasse/Bank/Post26219836022511
Sum omløpsmidler276203365248397
Sum eiendeler3 9363 8634 0253 9074 056
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital2 1741 9251 8791 5531 444
Annen egenkapital2 1741 9251 8791 5531 444
Sum egenkapital2 2742 0251 9791 6531 544
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 3221 5071 6981 8882 065
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld----0
Sum langsiktig gjeld1 3221 5071 6981 8882 065
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld75045326
Sum kortsiktig gjeld340331348366446
Sum gjeld1 6621 8382 0462 2542 512
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 9363 8634 0253 9074 056
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Midtunhaugen 17 AS

Org nr 989 454 765

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo