Proff
Proff

Mer AS

Org nr925 882 127
AdresseLilleakerveien 6 A, 0283 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn1 285--
Leder annen godtgjørelse109--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt26 909--
Sum driftsinntekter26 909--
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader43 96700
Herav kun lønn16 649--
Ordinære avskrivninger1 5748057
Nedskrivning---
Andre driftskostnader79 77342 1275 145
Driftsresultat−98 405−42 933−5 152
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt-5550
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt5 31941-
Sum finansinntekter5 3195960
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad-1-
Andre finanskostnader1 09693-
Sum annen finanskostnad1 09693-
Sum finanskostnader1 096150-
Resultat før skatt−94 182−42 487−5 152
Sum skatt−20 704−9 347−1 133
Ordinært resultat−73 478−33 140−4 018
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−73 478−33 140−4 018
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler72 26219 9302 164
Sum anleggsmidler2 209 7421 444 97760 405
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3584-
Sum varige driftsmidler3584-
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 137 4451 424 96258 241
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler2 137 4451 424 96258 241
Sum varelager---
Kundefordringer135 581--
Konsernfordringer485 382373 85716 239
Sum fordringer626 383376 65516 562
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post1 4231-
Sum Kasse/Bank/Post1 4231-
Sum omløpsmidler627 806376 65516 562
Sum eiendeler2 837 5481 821 63276 967
Aksje/Selskapskapital484230
Annen innskutt egenkapital110 87741 457-
Sum innskutt egenkapital2 771 1541 818 73459 328
Sum opptjent egenkapital−106 617−33 1400
Annen egenkapital−106 617−33 1400
Sum egenkapital2 664 5371 785 59459 328
Sum avsetninger til forpliktelser01 2130
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld01 2130
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld40 13226 9421 617
Skyldig offentlige avgifter-1-
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld-010 000
Annen kortsiktig gjeld132 8797 8826 023
Sum kortsiktig gjeld173 01134 82517 639
Sum gjeld173 01136 03817 639
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 837 5481 821 63276 967
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Mer AS

Org nr 925 882 127

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo