Proff
Proff

MEDIAGENTEN AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr917 572 003
Telefon926 99 802
AdresseHvamstubben 17, 2013

.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-780749738744
Leder annen godtgjørelse-46454842

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 0061 9771 5841 7262 132
Annen driftsinntekt-0815-
Sum driftsinntekter2 0061 9771 5921 7412 132
Varekostnad812640384579786
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader819913872797863
Herav kun lønn696784750695750
Ordinære avskrivninger6265545454
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader197173175205156
Driftsresultat116187107107273
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt117341
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt44115180
Sum finansinntekter56818222
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader12111
Sum annen finanskostnad12111
Sum finanskostnader119112
Resultat før skatt171175124128272
Sum skatt3541242560
Ordinært resultat136135100103212
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat136135100103212
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler3293121174228
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3293121174228
Sum varige driftsmidler3293121174228
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager-----
Kundefordringer23626076240201
Konsernfordringer-----
Sum fordringer26528299255201
Sum investeringer317112193118-
Kasse/Bank/Post1 058962971664601
Sum Kasse/Bank/Post1 058962971664601
Sum omløpsmidler1 6401 3561 2631 037802
Sum eiendeler1 6721 4501 3841 2121 030
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital----0
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital1 1821 046911811708
Annen egenkapital1 1821 046911811708
Sum egenkapital1 2121 076941841738
Sum avsetninger til forpliktelser01699
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld01699
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5339421815
Skyldig offentlige avgifter180194246240136
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld191931207980
Sum kortsiktig gjeld460373436361283
Sum gjeld460373442370292
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 6721 4501 3841 2121 030
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

MEDIAGENTEN AS

Org nr 917 572 003

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo