Proff
Proff

Mørenot Fishery AS

Org nr997 749 561
AdresseHavnegata 8, 9180 Skjervøy

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 7071 4271 185
Leder annen godtgjørelse--137163115

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter566 558482 194408 067429 380357 116
Annen driftsinntekt1 3903 77211 16214 336337
Sum driftsinntekter567 948485 966419 229443 716357 453
Varekostnad383 765334 620266 934287 037236 040
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader66 10559 61855 60265 93949 676
Herav kun lønn54 01748 47446 28043 39530 754
Ordinære avskrivninger7 3626 1494 6726 7655 388
Nedskrivning1 807----
Andre driftskostnader48 82459 25357 57269 48543 709
Driftsresultat60 08526 32734 44914 49022 639
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt159122207-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt18 66311 58014 573526 325
Sum finansinntekter21 87314 08814 4302 1508 325
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4 4672 2724 94211
Andre finanskostnader4559 00720 374103128
Sum annen finanskostnad4559 00720 374108128
Sum finanskostnader17 32018 18225 3178 6845 948
Resultat før skatt64 63822 23323 5627 95525 016
Sum skatt14 2875 1955 5362 5865 801
Ordinært resultat50 35117 03818 0275 36919 215
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat50 35117 03818 0275 36919 215
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-14 74014 6807 15420 097

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler16 07811 1564 0324952 925
Sum anleggsmidler345 238282 911212 879164 462118 266
Tomter, bygninger og annen fast eiendom68 31869 90163 16837 4561 912
Maskiner/anlegg/biler1 5862 7472 0842 070969
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler10 01511 6916 9423 2282 773
Sum varige driftsmidler79 91984 33972 19442 7545 654
Aksjer/Investeringer i datterselskap134 350123 90087 40962 76362 763
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler11111166
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler249 241187 416136 653121 213109 687
Sum varelager175 685144 237121 077105 764100 718
Kundefordringer70 704106 37271 23888 072102 658
Konsernfordringer87 550----
Sum fordringer182 279130 18772 128110 352123 165
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 1742 99212 6611 9951 453
Sum Kasse/Bank/Post2 1742 99212 6611 9951 453
Sum omløpsmidler360 138277 417205 867218 111225 336
Sum eiendeler705 376560 328418 747382 573343 602
Aksje/Selskapskapital2 7172 7172 7172 7162 716
Annen innskutt egenkapital1 9821 9821 9821 9821 982
Sum innskutt egenkapital56 95956 95956 9597 8247 824
Sum opptjent egenkapital104 466106 664104 366101 03179 544
Annen egenkapital104 466106 664104 366101 03179 544
Sum egenkapital161 425163 623161 325108 85587 368
Sum avsetninger til forpliktelser3 2605 7294 9374 655500
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner45 00045 000000
Langsiktig konserngjeld-1 3154 77057 76016 630
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7 0186 7284 20950739 038
Annen langsiktig gjeld7 0186 7284 20950739 038
Sum langsiktig gjeld55 27958 77113 91662 92256 167
Gjeld til kredittinstitusjoner37083076300
Leverandørgjeld86 89388 46581 53042 48133 734
Skyldig offentlige avgifter7 7298 4831 2685 8404 726
Kortsiktig konserngjeld357 754198 752127 01092 331124 069
Annen kortsiktig gjeld33 99241 40330 50970 14437 527
Sum kortsiktig gjeld488 672337 934243 505210 796200 066
Sum gjeld543 951396 705257 422273 718256 234
SUM EGENKAPITAL OG GJELD705 376560 328418 747382 573343 602
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Mørenot Fishery AS

Org nr 997 749 561

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo