Proff
Proff

Marketin Investments AS

Org nr925 160 792
AdresseRasmus Solbergs vei 2, 1423 Ski

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn---0
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter----
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader---0
Herav kun lønn--00
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader-000
Driftsresultat-000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt---0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt1151 324-63
Sum finansinntekter1151 324-63
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad----
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad----
Sum finanskostnader----
Resultat før skatt1151 324062
Sum skatt---0
Ordinært resultat1151 324062
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat1151 324062
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte115---
Tilleggsutbytte01 324--
Sum utbytte1151 324--
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler---0
Sum anleggsmidler116116116116
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap00071
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler116116116116
Sum varelager----
Kundefordringer----
Konsernfordringer----
Sum fordringer----
Sum investeringer---0
Kasse/Bank/Post37373749
Sum Kasse/Bank/Post37373749
Sum omløpsmidler37373749
Sum eiendeler153153153165
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital24242424
Sum opptjent egenkapital50505062
Annen egenkapital50505062
Sum egenkapital75757587
Sum avsetninger til forpliktelser---0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld---48
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld484848-
Annen langsiktig gjeld484848-
Sum langsiktig gjeld48484848
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld----
Skyldig offentlige avgifter----
Kortsiktig konserngjeld30303030
Annen kortsiktig gjeld----
Sum kortsiktig gjeld30303030
Sum gjeld78787878
SUM EGENKAPITAL OG GJELD153153153165
Garantistillelser000-
Pantstillelser000-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Marketin Investments AS

Org nr 925 160 792

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo