Proff
Proff

Marketin AS

Org nr822 063 012
AdresseRasmus Solbergs vei 2, 1423 Ski

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---5620
Leder annen godtgjørelse---20

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 0954 1452 1861 101232
Annen driftsinntekt01500-
Sum driftsinntekter7 0954 1602 1861 101232
Varekostnad1 1746471130-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7379381 5246455
Herav kun lønn6137931 3265620
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 614733638329198
Driftsresultat2 5711 84223−229
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt163000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00---
Sum finansinntekter163000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad5001-
Andre finanskostnader6----
Sum annen finanskostnad6----
Sum finanskostnader10001-
Resultat før skatt2 5761 84523−329
Sum skatt569406505
Ordinært resultat2 0071 43917−323
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 0071 43917−323
Ordinært utbytte2 366115---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte01 324---
Sum utbytte2 3661 439---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler5331100
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap5330-0-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer111--
Sum finansielle anleggsmidler533110-
Sum varelager-----
Kundefordringer1181160708
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1181160708
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 84476859216255
Sum Kasse/Bank/Post2 84476859216255
Sum omløpsmidler2 96277965223163
Sum eiendeler3 01580965323163
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-0−6−6−6
Sum innskutt egenkapital3030242424
Sum opptjent egenkapital−357272023
Annen egenkapital-272023
Sum egenkapital−32732324448
Sum avsetninger til forpliktelser---00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld--0−30-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5----
Annen langsiktig gjeld5----
Sum langsiktig gjeld500−300
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld12735−3−6-
Skyldig offentlige avgifter15113750112110
Ordinært utbytte2 366115---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte01 324---
Sum utbytte2 3661 439---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld123841191000
Sum kortsiktig gjeld3 33777762121716
Sum gjeld3 34277762118716
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 01580965323163
Garantistillelser00000
Pantstillelser00000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Marketin AS

Org nr 822 063 012

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo