Proff
Proff

LYNGSALPAN VEKST AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr953 050 099
AdresseParkveien 19, 9060 Lyngseidet

Bedriften ble startet opp 1989 i Lyngen under navnet Lyngen Arbeidssamvirke med Lyngen kommune som eneaksjonær. Selskapets formål var å skape varige arbeidsplasser for fysisk og psykisk utviklingshemmede ved å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeide. Våre varer og tjenester konkurrerer på like vilkår som for andre leverandører i markedet og vi vil være kjent for å levere god kvalitet. Våre avdelinger er lokalisert i Myra på Lyngseidet og på Oteren industriområde - Vaskeriveien 12

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--709706665
Leder annen godtgjørelse--70-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 9226 0305 7196 7405 967
Annen driftsinntekt7 9028 0629 0308 5368 924
Sum driftsinntekter14 82414 09114 74915 27614 891
Varekostnad3 1632 8132 6542 9912 967
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 3457 8847 7218 0857 742
Herav kun lønn6 9646 9276 9897 0706 907
Ordinære avskrivninger527590443406392
Nedskrivning-000-
Andre driftskostnader3 0223 3362 9293 0942 599
Driftsresultat−233−5321 0027011 192
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00024
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-00015
Sum finansinntekter001220
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad18561638762
Andre finanskostnader01159
Sum annen finanskostnad01159
Sum finanskostnader18561649271
Resultat før skatt−417−5939386111 140
Sum skatt-----
Ordinært resultat−417−5939386111 140
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−417−5939386111 140
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-000-
Sum immaterielle midler-000-
Sum anleggsmidler15 2425 7255 4985 5805 521
Tomter, bygninger og annen fast eiendom14 3534 6364 8724 9664 752
Maskiner/anlegg/biler-000-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8891 089626614769
Sum varige driftsmidler15 2425 7255 4985 5805 521
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-000-
Sum finansielle anleggsmidler-000-
Sum varelager2 1412 1252 1592 2331 682
Kundefordringer4446797131 4501 385
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 1941 3862 1592 4452 283
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 3802 1982 5851 5741 234
Sum Kasse/Bank/Post2 3802 1982 5851 5741 234
Sum omløpsmidler5 7145 7096 9026 2535 199
Sum eiendeler20 95611 43412 40111 83210 721
Aksje/Selskapskapital170170170170170
Annen innskutt egenkapital-000-
Sum innskutt egenkapital170170170170170
Sum opptjent egenkapital6 4436 8617 4546 5165 905
Annen egenkapital6 4436 8617 4546 5165 905
Sum egenkapital6 6137 0317 6246 6866 075
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner12 7222 9373 1483 2093 007
Langsiktig konserngjeld-000-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----54
Annen langsiktig gjeld----54
Sum langsiktig gjeld12 7222 9373 1483 2093 061
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld320143387587448
Skyldig offentlige avgifter386481370437320
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld915842872914817
Sum kortsiktig gjeld1 6201 4661 6291 9381 585
Sum gjeld14 3434 4034 7775 1464 646
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 95611 43412 40111 83210 721
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7004471

Åpningstider

Mandag
8:00 - 15:00
Tirsdag
8:00 - 15:00
Onsdag
8:00 - 15:00
Torsdag
8:00 - 15:00
Fredag
8:00 - 15:00

Mer info fra Forvalt

LYNGSALPAN VEKST AS

Org nr 953 050 099

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo