Proff
Proff

Kvalitetsbolig AS

Org nr918 689 419
AdressePrinsdalsfaret 3B, 1262 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

31.12.2017

LEDERLØNN

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----0
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter53019 6577 3856 8980
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter53019 6577 3856 8980
Varekostnad014 8036 7976 4820
Beholdningsendringer----0
Lønnskostnader-0000
Herav kun lønn----0
Ordinære avskrivninger----0
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 04768069136
Driftsresultat−5174 174519404−6
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----0
Inntekt på investering i datterselskap----0
Sum annen renteinntekt11-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----0
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter11-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 388882233-0
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader1 38888223300
Resultat før skatt−1 8943 292287404−5
Sum skatt−1037246489−1
Ordinært resultat−1 7912 568223315−4
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært----0
Årsresultat−1 7912 568223315−4
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-1 076---

BALANSEREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0001
Sum anleggsmidler1 1532332333031
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler----0
Aksjer/Investeringer i datterselskap15----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----0
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1 13820320300
Sum finansielle anleggsmidler1 1532332333030
Sum varelager30 70313 2519 4406571 726
Kundefordringer1 021491-6 898-
Konsernfordringer1 327----
Sum fordringer2 6083 262-6 8980
Sum investeringer----0
Kasse/Bank/Post−2961024305
Sum Kasse/Bank/Post−2961024305
Sum omløpsmidler33 30917 4739 4407 5792 031
Sum eiendeler34 46217 7069 6747 6092 062
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital−911 700209311−4
Annen egenkapital01 700209319-
Sum egenkapital−611 73023934126
Sum avsetninger til forpliktelser-10360880
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner28 74410 5008 1714 855996
Langsiktig konserngjeld4 576----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-3 0401 0401 0401 040
Annen langsiktig gjeld-3 0401 0401 0401 040
Sum langsiktig gjeld33 32013 6439 2705 9832 036
Gjeld til kredittinstitusjoner75----
Leverandørgjeld1 1273021351 285-
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-1 380-00
Annen kortsiktig gjeld027329--
Sum kortsiktig gjeld1 2022 3331641 2850
Sum gjeld34 52315 9769 4347 2682 036
SUM EGENKAPITAL OG GJELD34 46217 7069 6747 6092 062
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kvalitetsbolig AS

Org nr 918 689 419

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo