Proff
Proff

Kt Kopi & Trykk AS

Org nr929 736 761
Telefon909 30 924
AdresseDavit Gáhkkorluodda 11, 9522 Kautokeino

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

29.07.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter229
Annen driftsinntekt-
Sum driftsinntekter229
Varekostnad56
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader91
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger30
Nedskrivning-
Andre driftskostnader93
Driftsresultat−41
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad-
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader-
Resultat før skatt−41
Sum skatt−10
Ordinært resultat−31
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat−31
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill325
Sum immaterielle midler335
Sum anleggsmidler439
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler104
Sum varige driftsmidler104
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler-
Sum varelager41
Kundefordringer28
Konsernfordringer-
Sum fordringer28
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post85
Sum Kasse/Bank/Post85
Sum omløpsmidler154
Sum eiendeler593
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital30
Sum opptjent egenkapital−31
Annen egenkapital-
Sum egenkapital−1
Sum avsetninger til forpliktelser-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld0
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld46
Skyldig offentlige avgifter22
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld527
Sum kortsiktig gjeld594
Sum gjeld594
SUM EGENKAPITAL OG GJELD593
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Kt Kopi & Trykk AS

Org nr 929 736 761

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo