Proff
Proff

KRANBILEN AS

Org nr930 167 894
Telefon911 79 061
AdresseYtstebrødveien 25, 4374 Egersund

Vi er et etablert transportfirma som spesialiserer oss på kran- og transporttjenester. Vi fokuserer spesielt på den personlige kommunikasjonen med kundene. Hos oss samarbeider du direkte med våre trafikkledere. og med dette ønsker vi å oppnå tillit og trygghet og vi er til en hver tid oppdatert på kundens behov.

Vår målsetting er å tilby privatpersoner såvel som bedrifter et langsiktig, effektivt og sikkert transporttilbud. Vi har lang og bred erfaring innen bransjen, som yter sitt ytterste for å møte dine behov som kunde. 

Vår visjon er å gjøre våre kunder bedre, og hjelpe dem med lokal og nasjonal vareflyt. Det er de varige kundeforhold som er vårt varemerke, hvilket betyr fokus på de mellommenneskelige forhold like mye som de tekniske løsningene. Som kunde hos oss vil du raskt oppleve at vi er seriøse i alle ledd.

Punktlighet, kvalitet og service er viktig for oss. Kunden skal være trygg på at varen kommer hel fram og til avtalt tid, med den beste servicen som er å oppdrive. Materiell, sjåfører og hele selskapet skal holde et høyt nivå, slik at våre kunder kan ha tillit til oss.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

LEDERLØNN

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter1 138-
Annen driftsinntekt0-
Sum driftsinntekter1 138-
Varekostnad3-
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader2-
Herav kun lønn--
Ordinære avskrivninger45-
Nedskrivning--
Andre driftskostnader1 1991
Driftsresultat−111−1
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt0-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter0-
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad28-
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader28-
Resultat før skatt−140−1
Sum skatt--
Ordinært resultat−140−1
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−140−1
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler4830
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler200-
Sum varige driftsmidler200-
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer283-
Sum finansielle anleggsmidler283-
Sum varelager--
Kundefordringer95-
Konsernfordringer--
Sum fordringer141-
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post148113
Sum Kasse/Bank/Post148113
Sum omløpsmidler289113
Sum eiendeler772113
Aksje/Selskapskapital120120
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital120120
Sum opptjent egenkapital−146−7
Annen egenkapital--
Sum egenkapital−26113
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld740-
Annen langsiktig gjeld740-
Sum langsiktig gjeld7400
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld45-
Skyldig offentlige avgifter13-
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld--
Sum kortsiktig gjeld58-
Sum gjeld7980
SUM EGENKAPITAL OG GJELD772113
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7050453

Mer info fra Forvalt

KRANBILEN AS

Org nr 930 167 894

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo