Proff
Proff

Kpmg Holding AS

Org nr956 878 020
Telefon04063
AdresseSørkedalsveien 6, 0369 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

30.09.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

29.09.2019

LEDERLØNN

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-0000

RESULTATREGNSKAP

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-0000
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9491663492
Driftsresultat−94−91−66−34−92
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4411 095584928664
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt32 50027 00023 00017 94045 025
Sum finansinntekter32 94128 09523 58418 86845 689
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad094410374861
Andre finanskostnader52473
Sum annen finanskostnad52473
Sum finanskostnader594614381864
Resultat før skatt32 84227 05823 50418 45344 733
Sum skatt75131111131 482
Ordinært resultat32 76727 04523 39318 34043 251
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat32 76727 04523 39318 34043 251
Ordinært utbytte26 30018 60047 00012 30012 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte26 30018 60047 00012 30012 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler18 38918 38918 38918 38918 389
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap18 38918 38918 38918 38918 389
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler18 38918 38918 38918 38918 389
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer45 60932 47652 78164 49845 645
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 1535 8835 6332 1932 087
Sum Kasse/Bank/Post6 1535 8835 6332 1932 087
Sum omløpsmidler51 76238 35958 41466 69147 732
Sum eiendeler70 15156 74876 80385 08066 121
Aksje/Selskapskapital13 45513 45512 21311 17811 178
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital12 00612 62712 83410 9719 522
Sum opptjent egenkapital31 77025 30316 85841 88535 845
Annen egenkapital31 77025 30316 85841 88535 845
Sum egenkapital43 77637 93029 69252 85645 367
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-207019 8556 869
Sum kortsiktig gjeld26 37518 81847 11132 22420 754
Sum gjeld26 37518 81847 11132 22420 754
SUM EGENKAPITAL OG GJELD70 15156 74876 80385 08066 121
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Kpmg Holding AS

Org nr 956 878 020

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo