Proff
Proff

KPMG AS

Org nr935 174 627
Telefon04063
AdresseSørkedalsveien 6, 0369 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

30.09.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

29.09.2019

LEDERLØNN

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-138 9457 4497 211
Leder annen godtgjørelse-7 433---

RESULTATREGNSKAP

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 714 8762 284 9202 059 0391 768 0711 605 966
Annen driftsinntekt--0−89035 271
Sum driftsinntekter2 714 8762 284 9202 059 0391 767 1811 641 237
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 560 1931 245 8871 148 361974 615900 508
Herav kun lønn-1 042 945948 648802 705737 617
Ordinære avskrivninger47 01051 34549 97850 51347 891
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader806 465703 775550 698507 380502 026
Driftsresultat301 208283 913310 002234 673190 812
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8 0384 9341 6182 7071 462
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt28 58826 61419 46522 4417 014
Sum finansinntekter36 62631 54821 08325 1488 476
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4 4818 7189 0117 9935 289
Andre finanskostnader10 65524 8716 59812 1588 417
Sum annen finanskostnad10 65524 8716 59812 1588 417
Sum finanskostnader15 13633 58915 60920 15113 706
Resultat før skatt322 698281 872315 476239 670185 582
Sum skatt2 9662 4172 3471 7531 919
Ordinært resultat319 732279 455313 129237 917183 663
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat319 732279 455313 129237 917183 663
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill70 36885 784101 23867 25874 184
Sum immaterielle midler70 36885 784101 23867 25874 184
Sum anleggsmidler228 372242 620288 755301 380218 130
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler80 34778 18976 56496 424112 208
Sum varige driftsmidler80 34778 18976 56496 424112 208
Aksjer/Investeringer i datterselskap69 50269 672103 084131 85622 643
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer7 9498 7697 6635 8429 095
Sum finansielle anleggsmidler77 65778 647110 953137 69831 738
Sum varelager-----
Kundefordringer667 751547 873486 390386 133389 088
Konsernfordringer-----
Sum fordringer842 220808 063673 092531 127537 137
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post210 801237 658337 858192 39140 544
Sum Kasse/Bank/Post210 801237 658337 858192 39140 544
Sum omløpsmidler1 053 0211 045 7211 010 950723 518577 681
Sum eiendeler1 281 3931 288 3411 299 7051 024 898795 811
Aksje/Selskapskapital190 700193 500152 900143 300128 700
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital190 700193 500152 900143 300128 700
Sum opptjent egenkapital73 37156 90060 93652 84241 322
Annen egenkapital73 37156 90060 93652 84241 322
Sum egenkapital264 071250 400213 836196 142170 022
Sum avsetninger til forpliktelser9121 0241 3932 6692 299
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld010023 46540 9140
Annen langsiktig gjeld010023 46540 9140
Sum langsiktig gjeld9121 12424 85843 5832 299
Gjeld til kredittinstitusjoner---00
Leverandørgjeld53 86649 26846 41455 42652 352
Skyldig offentlige avgifter178 945146 647127 125107 192114 714
Kortsiktig konserngjeld32 500-018 39045 000
Annen kortsiktig gjeld748 198811 085860 790602 474411 030
Sum kortsiktig gjeld1 016 4101 036 8171 061 012785 175623 490
Sum gjeld1 017 3221 037 9411 085 870828 758625 789
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 281 3931 288 3411 299 7061 024 900795 811
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

KPMG AS

Org nr 935 174 627

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo