Proff
Proff

I-Pack AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr979 196 067
AdresseJellestadveien 35, 1739 Borgenhaugen

En totalleverandør av emballasje, display og kampanjemateriell i alle former og størrelser.

Med fire dynamiske produksjonsavdelinger under ett tak, vil man raskt oppdage de mange kundefordelene dette fører til. Ved siden av den brede fagkompetansen som vi gjennom 20 år har opparbeidet oss, er vi i tillegg alene i Norge om å ha emballasje og digitaltrykkeri i samme lokale.

Vi stiller opp med ekspertise i design – og plastavdelingen. Samlet gjør dette i Packselskapene konkurransedyktige både når det gjelder pris og responstid. Det er mulighet for å få produsert alt fra små serier til spesialløsninger. Dette raskere enn hos våre konkurrenter. Nærheten til alle ledd i selskapet sørger for at du som kunde vil sette pris på ordreflyten, responstid og kvalitetssikringen ditt produkt vil gjennomgå.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---710734
Leder annen godtgjørelse---56

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter26 23624 88723 29725 39029 596
Annen driftsinntekt1 7541 7221 6151 4192 061
Sum driftsinntekter27 99026 60924 91226 80931 657
Varekostnad12 72714 19213 24715 78416 717
Beholdningsendringer280−324198−193133
Lønnskostnader7 9876 9296 6976 3878 428
Herav kun lønn6 6525 7675 6695 3707 174
Ordinære avskrivninger1 096963932931505
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 9683 6933 4762 6605 761
Driftsresultat9311 1573621 240114
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt18144423567263
Sum finansinntekter18144423567263
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader951629393485283
Sum annen finanskostnad951629393485283
Sum finanskostnader951629393485283
Resultat før skatt16197220582294
Sum skatt352144518121
Ordinært resultat12575816064173
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12575816064173
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4237471219
Sum anleggsmidler19 06620 07420 62821 40321 029
Tomter, bygninger og annen fast eiendom17 47818 08718 65119 21619 685
Maskiner/anlegg/biler371346505560845
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8951 0351 0141 195115
Sum varige driftsmidler18 74519 46720 17120 97120 645
Aksjer/Investeringer i datterselskap-240331291291
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige280−324198−193133
Investeringer i aksjer og andeler55533
Andre fordringer2753257312572
Sum finansielle anleggsmidler279570409420366
Sum varelager1 9432 1391 5081 2681 325
Kundefordringer2 1232 9632 4483 7183 221
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 2663 1132 9673 9223 794
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8642367922411 342
Sum Kasse/Bank/Post8642367922411 342
Sum omløpsmidler5 0735 4895 2685 4316 461
Sum eiendeler24 13925 56225 89526 83427 490
Aksje/Selskapskapital144144144144144
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital524524524524524
Sum opptjent egenkapital4 4704 1313 3683 3882 747
Annen egenkapital4 4704 1313 3683 3882 747
Sum egenkapital4 9934 6553 8913 9113 270
Sum avsetninger til forpliktelser46440526622241
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner14 24015 43616 43017 40817 800
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7261 2561 5161 7771 777
Annen langsiktig gjeld7261 2561 5161 7771 777
Sum langsiktig gjeld15 42917 09718 21219 40719 618
Gjeld til kredittinstitusjoner04150260201
Leverandørgjeld1 6581 6851 8461 5892 945
Skyldig offentlige avgifter945899987961507
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 113812959706950
Sum kortsiktig gjeld3 7163 8113 7923 5164 602
Sum gjeld19 14520 90722 00422 92324 220
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 13925 56225 89526 83427 490
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7053741

Mer info fra Forvalt

I-Pack AS

Org nr 979 196 067

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo