Proff
Proff

HYDRO ALUMINIUM AS

Org nr917 537 534
AdresseDrammensveien 264, 0283 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn3 5693 3513 1903032 937
Leder annen godtgjørelse1 2421 2461 2631 0371 269

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter82 214 00054 588 00044 900 00046 406 00052 570 000
Annen driftsinntekt2 595 000170 00002 0000
Sum driftsinntekter84 809 00054 758 00044 900 00046 408 00052 570 000
Varekostnad62 200 00046 610 00037 350 00039 429 00042 243 000
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 895 0002 694 0002 480 0002 599 0002 582 000
Herav kun lønn2 300 0002 088 0001 972 0002 022 0002 021 000
Ordinære avskrivninger1 515 0001 459 0001 455 0001 357 0001 350 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 152 0004 001 0002 970 0003 304 0003 239 000
Driftsresultat14 047 000−6 000645 000−281 0003 156 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 740 0003 330 000−3 490 0001 880 0002 971 000
Sum finansinntekter1 740 0003 330 000−3 490 0001 880 0002 971 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt15 787 0003 324 000−2 845 0001 599 0006 127 000
Sum skatt3 152 00052 000387 00056 000882 000
Ordinært resultat12 635 0003 272 000−3 232 0001 543 0005 245 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12 635 0003 272 000−3 232 0001 543 0005 245 000
Ordinært utbytte12 700 0002 200 0001 600 000-4 700 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte12 700 0002 200 0001 600 000-4 700 000
Konsernbidrag-294 000154 000−175 000-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill388 000423 000445 000538 000469 000
Sum immaterielle midler388 000923 000445 000538 000469 000
Sum anleggsmidler81 199 00082 546 00079 273 00083 274 00082 384 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler12 018 00012 082 00012 032 00012 309 00011 864 000
Sum varige driftsmidler12 018 00012 082 00012 032 00012 309 00011 864 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap66 630 00065 422 00065 737 00069 366 00069 576 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler10 00010 00010 00010 00010 000
Andre fordringer2 153 0004 109 0001 049 0001 051 000465 000
Sum finansielle anleggsmidler68 793 00069 541 00066 796 00070 427 00070 051 000
Sum varelager8 979 0006 537 0004 063 0004 235 0005 952 000
Kundefordringer2 771 0003 583 0002 144 0001 784 0002 005 000
Konsernfordringer7 610 0002 886 0001 926 0002 319 0002 616 000
Sum fordringer14 869 00010 235 0004 980 0004 661 0005 396 000
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler23 848 00016 772 0009 043 0008 896 00011 348 000
Sum eiendeler105 047 00099 318 00088 316 00092 170 00093 732 000
Aksje/Selskapskapital14 472 00014 472 00014 472 00014 472 00014 472 000
Annen innskutt egenkapital3 011 0003 011 0003 304 0003 459 0003 284 000
Sum innskutt egenkapital48 670 00048 670 00048 963 00049 118 00048 943 000
Sum opptjent egenkapital18 923 00019 160 00017 381 00022 343 00020 298 000
Annen egenkapital18 923 00019 160 00017 381 00022 343 00020 298 000
Sum egenkapital67 593 00067 830 00066 344 00071 461 00069 241 000
Sum avsetninger til forpliktelser4 670 0006 542 0004 092 0003 988 0003 823 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld7 394 0006 027 0007 514 0007 530 0007 494 000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld12 064 00012 569 00011 606 00011 518 00011 317 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld16 671 00011 272 0007 188 0006 038 0009 147 000
Annen kortsiktig gjeld6 198 0006 871 0002 835 0002 849 0003 077 000
Sum kortsiktig gjeld25 390 00018 920 00010 367 0009 191 00013 174 000
Sum gjeld37 454 00031 489 00021 973 00020 709 00024 491 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD105 047 00099 319 00088 317 00092 170 00093 732 000
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

HYDRO ALUMINIUM AS

Org nr 917 537 534

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo