Proff
Proff

Haugtussa Bak Slottet AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr876 806 622
AdresseUranienborgveien 3, 0351 Oslo

Vi har lang erfaring innen produksjon av bunader og kan være behjelpelige med å sy de aller fleste bunader etter god og tradisjonell skikk. Vi bruker kun stoffer og bånd av beste kvalitet fra norske leverandører, og våre syersker holder et høyt faglig nivå.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---399426
Leder annen godtgjørelse---0-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 17311 91010 9869 9909 762
Annen driftsinntekt0329−27423-
Sum driftsinntekter12 17312 23910 71210 0149 762
Varekostnad6 2616 2605 0784 8094 629
Beholdningsendringer−697----
Lønnskostnader3 3453 4743 1132 9252 557
Herav kun lønn2 7492 8892 5832 4672 166
Ordinære avskrivninger6810134
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 7301 8301 5961 4331 462
Driftsresultat1 5276679158331 111
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt154015
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt180919
Sum finansinntekter161211024
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad22013
Andre finanskostnader201613542
Sum annen finanskostnad201613542
Sum finanskostnader221813645
Resultat før skatt1 5216619028371 090
Sum skatt335145198184240
Ordinært resultat1 186515704653850
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 186515704653850
Ordinært utbytte600-600--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte600-600--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0---0
Sum anleggsmidler26133415115
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2632405115
Sum varige driftsmidler2632405115
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige−697----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer010110-
Sum finansielle anleggsmidler010110-
Sum varelager4 7754 0773 5853 2103 135
Kundefordringer--05021
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2371631776121
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 4753 5383 4312 7332 006
Sum Kasse/Bank/Post3 4753 5383 4312 7332 006
Sum omløpsmidler8 4877 7787 1926 0035 163
Sum eiendeler8 5137 9117 2336 0545 177
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital5 2655 2794 7644 6604 007
Annen egenkapital5 2655 2794 7644 6604 007
Sum egenkapital5 4655 4794 9644 8604 207
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0---0
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld42043531223689
Skyldig offentlige avgifter428458449441322
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 2661 394710333319
Sum kortsiktig gjeld3 0482 4322 2691 194970
Sum gjeld3 0482 4322 2691 194970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 5137 9117 2336 0545 177
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6972614

Åpningstider

Mandag
10:00 - 17:00
Tirsdag
10:00 - 17:00
Onsdag
10:00 - 17:00
Torsdag
10:00 - 17:00
Fredag
10:00 - 17:00
Lørdag
10:00 - 14:00
Søndag
Stengt

Ta kontakt for mer informasjon!

Mer info fra Forvalt

Haugtussa Bak Slottet AS

Org nr 876 806 622

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo