Proff
Proff

Hama Accounting AS

Org nr822 866 182
AdresseHaralds vei 12, 1470 Lørenskog

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 0743 9602 9921 171201
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter5 0743 9602 9921 171201
Varekostnad1 29684144923125
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 8542 5381 9296940
Herav kun lønn2 3462 0581 575610-
Ordinære avskrivninger6----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader69251140513938
Driftsresultat22670209106138
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt12---0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt142816-
Sum finansinntekter13428150
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-000-
Andre finanskostnader-01--
Sum annen finanskostnad-01--
Sum finanskostnader-0130-
Resultat før skatt23975224121138
Sum skatt5316462330
Ordinært resultat1865917997108
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1865917997108
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler710201120
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler42----
Sum varige driftsmidler42----
Aksjer/Investeringer i datterselskap30-20--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler--0112-
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler30-20112-
Sum varelager-----
Kundefordringer643440403194120
Konsernfordringer-----
Sum fordringer680482441226120
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post472629599268190
Sum Kasse/Bank/Post472629599268190
Sum omløpsmidler1 1521 1111 040494309
Sum eiendeler1 2231 1111 059606309
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital2424242424
Sum opptjent egenkapital229443384205108
Annen egenkapital229443384205108
Sum egenkapital254467408230132
Sum avsetninger til forpliktelser10011
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld10011
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld231147875317
Skyldig offentlige avgifter3222211923226
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld365261325267103
Sum kortsiktig gjeld969644651375176
Sum gjeld970644651376177
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 2231 1111 059606309
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Hama Accounting AS

Org nr 822 866 182

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo