Proff
Proff

Grove-Knutsen & Co AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr886 019 262
AdresseInnspurten 9, 0663 Oslo

Grove Knutsen er et profesjonelt merkevarehus og ledende leverandører av bygg- og industrivareprodukter som stiger, stillaser, kasser, traller, hjul og brannvern. Helt siden 1946 har vi jobbet hardt og målrettet med å tilby riktig og sikkert arbeidsutstyr gjennom et bredt og landsdekkende forhandlernettverk. Grove Knutsens styrker ligger i å utvikle sterke merkevarer og effektive logistikkløsninger. Målet er å alltid levere rett vare, til rett tid og til riktig pris. Vi har kjente merkevarer som Zarges, Wera, Fall Safe, Jonex, Suprabeam, etc., og holder til på Berger rett nord for Oslo. Se mer på groveknutsen.no

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 6825 5841 4925631 095
Leder annen godtgjørelse14312175171

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter210 206226 352196 628183 227179 968
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter210 206226 352196 628183 227179 968
Varekostnad149 112152 536132 550128 514125 400
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader32 26538 00828 97225 26027 534
Herav kun lønn25 32631 05924 08221 22122 891
Ordinære avskrivninger8228891 0371 3341 865
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader34 32228 94922 56922 43422 386
Driftsresultat−6 3145 97011 4995 6842 783
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt184211330196
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 1392 7288994 8282 426
Sum finansinntekter2 3232 7499124 8582 622
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad361320254436872
Andre finanskostnader1 7452 4483 8272 479920
Sum annen finanskostnad1 7452 4483 8272 479920
Sum finanskostnader2 1062 7684 0812 9151 792
Resultat før skatt−6 0975 9518 3307 6273 612
Sum skatt−1 3331 3201 8361 681802
Ordinært resultat−4 7644 6316 4945 9462 810
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−4 7644 6316 4945 9462 810
Ordinært utbytte02 0001 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte02 0001 000--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2 431431240281130
Sum anleggsmidler3 8061 5712 1632 8483 782
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler311344989921 601
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 3441 0051 4261 5752 050
Sum varige driftsmidler1 3751 1401 9242 5683 652
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager27 83842 35632 10036 13038 749
Kundefordringer45 75345 04441 91130 98728 190
Konsernfordringer-----
Sum fordringer49 37746 39442 77532 10529 283
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8 4647 37611 0939 60614 850
Sum Kasse/Bank/Post8 4647 37611 0939 60614 850
Sum omløpsmidler85 67996 12685 96877 84282 882
Sum eiendeler89 48597 69788 13280 69086 664
Aksje/Selskapskapital870870870870870
Annen innskutt egenkapital8 8508 8508 8508 8508 850
Sum innskutt egenkapital9 7209 7209 7209 7209 720
Sum opptjent egenkapital45 70550 46847 83742 34336 397
Annen egenkapital45 70550 46847 83742 34336 397
Sum egenkapital55 42560 18857 55752 06346 117
Sum avsetninger til forpliktelser000098
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00000
Langsiktig konserngjeld00000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5 0005 0007 0007 00023 000
Annen langsiktig gjeld5 0005 0007 0007 00023 000
Sum langsiktig gjeld5 0005 0007 0007 00023 098
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld9 4498 1636 0776 7395 302
Skyldig offentlige avgifter7 7519 5358 8627 6126 978
Kortsiktig konserngjeld00000
Annen kortsiktig gjeld11 86111 2325 7535 3874 288
Sum kortsiktig gjeld29 06132 50923 57421 62717 448
Sum gjeld34 06137 50930 57428 62740 546
SUM EGENKAPITAL OG GJELD89 48597 69788 13280 69086 664
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7056967

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Mer info fra Forvalt

Grove-Knutsen & Co AS

Org nr 886 019 262

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo