Proff
Proff
Profile-7058159
Profile-7058158

GLITRE NETT AS

Org nr982 974 011
AdresseGrønland 67, 3045 Drammen

Vi i Glitre Nett har en sentral rolle som tilrettelegger for elektrifiseringen av samfunnet, og vi bidrar til det grønne skiftet. Vårt oppdrag er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og i fremtiden. Vi videreutvikler og bygger strømnett i våre regioner, slik at våre kunder hver dag skal ha en trygg og sikker strømforsyning.

Selskapet er et heleid datterselskap i Å Energi, og er Norges nest største nettselskap med 320.000 nettkunder. Glitre Nett har over 30.000 kilometer med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder, Buskerud og på Hadeland. Ved inngangen til 2023 var vi vel 350 medarbeidere, som hver dag gyver løs med fornyet energi for å skape løsningene som hjelper folk og klode.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 2431 8871 7962 001
Leder annen godtgjørelse-921161135

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 575 1412 101 7671 544 5421 502 9031 418 597
Annen driftsinntekt49 51345 43742 41431 29935 582
Sum driftsinntekter2 624 6542 147 2041 586 9561 534 2021 454 179
Varekostnad633 214809 872545 454389 412489 042
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader304 676171 859142 484116 75387 142
Herav kun lønn-193 292166 265137 891133 122
Ordinære avskrivninger477 829296 724275 678262 289276 007
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader656 286435 170403 396359 808439 424
Driftsresultat552 649433 579219 945405 940162 564
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt001297421 171
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12 58317 7901 1472 1322 183
Sum finansinntekter12 58317 7901 2772 8743 355
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad55 014102 47867 59782 81796 408
Andre finanskostnader2 9763 8415 3099 7165 891
Sum annen finanskostnad2 9763 8415 3099 7165 891
Sum finanskostnader57 990106 31972 90792 533102 299
Resultat før skatt507 243345 050148 315316 28063 619
Sum skatt120 16779 16632 69869 99913 318
Ordinært resultat387 076265 884115 617246 28250 302
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat387 076265 884115 617246 28250 302
Ordinært utbytte-146 839300 160230 000211 925
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-146 839300 160230 000211 925
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler658 617725 231176 628192 236185 558
Sum anleggsmidler11 142 94810 749 4246 379 7245 961 8565 647 344
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler10 302 7919 896 1565 063 7344 673 1774 452 664
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler001 001 932956 796877 112
Sum varige driftsmidler10 302 7919 896 1566 065 6665 629 9735 329 777
Aksjer/Investeringer i datterselskap59 48259 482---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler166136505050
Andre fordringer121 89168 419137 381139 598131 960
Sum finansielle anleggsmidler181 540128 038137 431139 648132 010
Sum varelager-----
Kundefordringer445 73078 451346 572478 883478 745
Konsernfordringer13 7778 586388 27511 164288 889
Sum fordringer747 510874 698986 546508 549780 571
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2320002
Sum Kasse/Bank/Post2320002
Sum omløpsmidler747 742874 698986 546508 549780 572
Sum eiendeler11 890 69011 624 1227 366 2706 470 4056 427 916
Aksje/Selskapskapital296 149296 14999 99899 99899 998
Annen innskutt egenkapital713 952713 952713 952713 952713 952
Sum innskutt egenkapital2 929 9507 429 950813 950813 950813 950
Sum opptjent egenkapital495 798371 799303 552187 740164 040
Annen egenkapital495 798371 799303 552187 740164 040
Sum egenkapital3 425 7487 801 7481 117 5021 001 690977 990
Sum avsetninger til forpliktelser1 211 4201 130 174707 431594 849520 639
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld5 503 0001 003 0004 155 0003 725 0003 725 000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld6 714 4202 133 1744 862 4314 319 8494 245 639
Gjeld til kredittinstitusjoner357 935348 401389 791231 424248 615
Leverandørgjeld196 979228 420125 753169 07384 211
Skyldig offentlige avgifter436 077362 203265 655254 107255 865
Kortsiktig konserngjeld64 178128 875142 69028 01833 141
Annen kortsiktig gjeld695 354621 300462 448466 244577 837
Sum kortsiktig gjeld1 750 5221 689 1991 386 3371 148 8661 204 287
Sum gjeld8 464 9423 822 3736 248 7685 468 7155 449 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 890 69011 624 1227 366 2706 470 4056 427 916
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
9:00 - 14:00
Tirsdag
9:00 - 14:00
Onsdag
9:00 - 14:00
Torsdag
9:00 - 14:00
Fredag
9:00 - 14:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Mer info fra Forvalt

GLITRE NETT AS

Org nr 982 974 011

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo