Proff
Proff

Gedde Holding AS

Org nr923 474 021
AdresseNils Collett Vogts vei 46, 0766 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn000--
Leder annen godtgjørelse0-000

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2803544436113
Driftsresultat−280−354−44−36−113
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt19812698184417
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12 8680500--
Sum finansinntekter13 067126598184417
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---1-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader---1-
Resultat før skatt12 787−228554147304
Sum skatt−18−50153367
Ordinært resultat12 805−178539115237
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12 805−178539115237
Ordinært utbytte020002 4002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte004 000--
Sum utbytte02004 0002 4002 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler6850000
Sum anleggsmidler20 3418 8039 5539 55317 553
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer16 562200---
Sum finansielle anleggsmidler20 2728 7539 5539 55317 553
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer156126591168413
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 1905 7028 43110 7324 439
Sum Kasse/Bank/Post4 1905 7028 43110 7324 439
Sum omløpsmidler4 3475 8289 02210 9004 852
Sum eiendeler24 68714 63118 57520 45322 405
Aksje/Selskapskapital348435435435435
Annen innskutt egenkapital4 1285 1615 1615 1615 161
Sum innskutt egenkapital4 4765 5965 5965 5965 596
Sum opptjent egenkapital19 1228 5868 96412 42514 710
Annen egenkapital19 1228 5868 96412 42514 710
Sum egenkapital23 59914 18214 55918 02020 306
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld71---33
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld1 000----
Annen kortsiktig gjeld18249---
Sum kortsiktig gjeld1 0894494 0152 4332 099
Sum gjeld1 0894494 0152 4332 099
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 68714 63118 57520 45322 405
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Gedde Holding AS

Org nr 923 474 021

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo