Proff
Proff

Galleri K-Art AS

Org nr987 301 236
AdresseBjørn Farmanns gate 2, 0271 Oslo

Galleri K-art AS ble etablert av Kristin og Ben Frija i 1985. Vi tilbyr konsulenttjenester og formidling i tillegg til kjøp og salg av blant annet : Munch, Sohlberg, Gauguin, Nesch, Picasso og Rodin M.FL.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-250250-250
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter144 353109 821214 36589 834133 864
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter144 353109 821214 36589 834133 864
Varekostnad127 49891 942203 67080 300126 475
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader420375372370372
Herav kun lønn-325325-325
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 0072 1396691 8622 434
Driftsresultat13 42715 3659 6557 3024 583
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 061644124997
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 0081 8461 0171 9781 378
Sum finansinntekter4 0692 4911 0292 0261 475
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad157201152141263
Andre finanskostnader8982429582 3501 502
Sum annen finanskostnad8982429582 3501 502
Sum finanskostnader1 0554441 1102 4911 765
Resultat før skatt16 44117 4139 5746 8374 293
Sum skatt3 6493 8352 1181 495958
Ordinært resultat12 79213 5777 4565 3423 335
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12 79213 5777 4565 3423 335
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager38 83429 72635 71335 91935 640
Kundefordringer9 0111 4851 39328629 480
Konsernfordringer-----
Sum fordringer11 4222 4551 7661 96230 465
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post47 92157 63342 08134 06227 932
Sum Kasse/Bank/Post47 92157 63342 08134 06227 932
Sum omløpsmidler98 17789 81379 55971 94394 037
Sum eiendeler98 17789 81379 55971 94394 037
Aksje/Selskapskapital250250250250250
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital250250250250250
Sum opptjent egenkapital91 06378 27164 69467 23861 896
Annen egenkapital91 06378 27164 69467 23861 896
Sum egenkapital91 31378 52164 94467 48862 146
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 7706 27011 8651 5401 440
Annen langsiktig gjeld2 7706 27011 8651 5401 440
Sum langsiktig gjeld2 7706 27011 8651 5401 440
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3641 1525981 42029 494
Skyldig offentlige avgifter353535--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld46---0
Sum kortsiktig gjeld4 0945 0222 7502 91530 451
Sum gjeld6 86411 29214 6154 45531 891
SUM EGENKAPITAL OG GJELD98 17789 81379 55971 94394 037
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7022050
Munch Utstilling i Albertina Wien Østerrike

Mer info fra Forvalt

Galleri K-Art AS

Org nr 987 301 236

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo