Proff
Proff

Galleri D40 AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr922 886 903
AdresseHenrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Galleri D40 er et anerkjent kunstgalleri i Oslo, etablert i 1972. Vi er spesialister på grafikk, både av eldre og nye kunstnere. Etter snart 50 år i bransjen har vi opparbeidet solid erfaring med kjøp og salg av grafikk. Vårt nettverk utvides stadig, og omfatter i dag en rekke kontakter i inn- og utland. Vi har over 2000 unike kunstverk til salgs av over 150 forskjellige kunstnere. Du finner oss i gangavstand fra Oslo sentrum. Vi holder til i Indekshuset på Solli plass, og vi har åpent 7 dager i uken.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-747741496506
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 32015 28614 44413 47112 835
Annen driftsinntekt101111019
Sum driftsinntekter11 32115 28614 55513 57312 845
Varekostnad6 3838 6538 0887 4066 997
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 5563 0212 5181 6221 753
Herav kun lønn-2 6172 1851 4151 512
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4472 8682 6022 4532 533
Driftsresultat−657431 3482 0911 561
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-141759847
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt432----
Sum finansinntekter432141759847
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader716--0
Sum annen finanskostnad716--0
Sum finanskostnader716--0
Resultat før skatt3608681 4222 1891 608
Sum skatt45195313482354
Ordinært resultat3156741 1091 7071 254
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3156741 1091 7071 254
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte---0-
Tilleggsutbytte---0-
Sum utbytte---00
Konsernbidrag---00

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-000-
Sum anleggsmidler00161616
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-0161616
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-0161616
Sum varelager1 1361 1691 2681 4742 527
Kundefordringer274166188210124
Konsernfordringer-----
Sum fordringer274166188210124
Sum investeringer5 225----
Kasse/Bank/Post4 60010 0519 2247 0654 225
Sum Kasse/Bank/Post4 60010 0519 2247 0654 225
Sum omløpsmidler11 23511 38510 6808 7496 876
Sum eiendeler11 23511 38510 6968 7656 892
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital8 4238 1087 4346 3254 618
Annen egenkapital8 4238 1087 4346 3254 618
Sum egenkapital8 5238 2087 5346 4254 718
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 5501 9801 9001 2391 211
Skyldig offentlige avgifter447427415180176
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld670576534440434
Sum kortsiktig gjeld2 7123 1783 1622 3402 175
Sum gjeld2 7123 1783 1622 3402 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 23511 38510 6968 7656 892
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7007217
Frans Widerberg
Terje Risberg
Frank Brunner
Jonathan Varcoe
Kai Fjell

Åpningstider

Mandag
10:00 - 17:00
Tirsdag
10:00 - 17:00
Onsdag
10:00 - 17:00
Torsdag
10:00 - 18:00
Fredag
10:00 - 17:00
Lørdag
10:00 - 16:00
Søndag
12:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Galleri D40 AS

Org nr 922 886 903

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo