Proff
Proff

Frøy Rederi AS

Org nr811 548 022
AdresseSiholmen 34, 7260 Sistranda
Del avFrøy AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter399 036254 786261 775296 076267 314
Annen driftsinntekt--048 40311 583
Sum driftsinntekter399 036254 786261 775344 479278 896
Varekostnad5 5391 945---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader69 09638 75941 27841 80738 779
Herav kun lønn70 38345 75046 86648 37745 907
Ordinære avskrivninger58 16435 80636 75853 52556 658
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader178 246100 60891 851125 356100 244
Driftsresultat87 99177 66891 887123 79183 215
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt23554510288
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter1 40037145750349
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad35 09713 85714 94722 68321 148
Andre finanskostnader182959681 73693
Sum annen finanskostnad182959681 73693
Sum finanskostnader36 19214 62315 91524 41921 845
Resultat før skatt53 19863 41576 016100 12261 720
Sum skatt00000
Ordinært resultat53 19863 41576 016100 12261 720
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat53 19863 41576 016100 12261 720
Ordinært utbytte---50 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---50 000-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 380 8571 417 3021 076 003934 238889 399
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler00005 753
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler14 80900--
Sum varige driftsmidler1 368 2351 404 6811 073 382932 115888 963
Aksjer/Investeringer i datterselskap12 12312 1232 1232 123-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer4984984980436
Sum finansielle anleggsmidler12 62112 6212 6212 123436
Sum varelager-----
Kundefordringer50 11621 23518 37016 22525 655
Konsernfordringer7 45230 00027 39752 15714 967
Sum fordringer64 53358 73252 15474 37146 446
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post38 55527 57932 89822 25212 659
Sum Kasse/Bank/Post38 55527 57932 89822 25212 659
Sum omløpsmidler103 08886 31185 05196 62359 106
Sum eiendeler1 483 9451 503 6131 161 0551 030 861948 505
Aksje/Selskapskapital21 00021 00021 00021 00021 000
Annen innskutt egenkapital34 00034 0004 0004 0004 000
Sum innskutt egenkapital128 648128 64898 64898 64898 648
Sum opptjent egenkapital408 152354 954291 538215 522165 399
Annen egenkapital408 152354 954291 538215 522165 399
Sum egenkapital536 799483 601390 186314 169264 047
Sum avsetninger til forpliktelser0003690
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner911 300959 042723 631643 813651 868
Langsiktig konserngjeld0000921
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld911 300959 042723 631644 182652 789
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld17 17216 12028 16914 88521 659
Skyldig offentlige avgifter13 7677 95910 9676 3378 686
Kortsiktig konserngjeld033 6607 21100
Annen kortsiktig gjeld4 9073 2308911 2871 324
Sum kortsiktig gjeld35 84560 97047 23872 51031 669
Sum gjeld947 1451 020 012770 869716 692684 458
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 483 9451 503 6131 161 0551 030 861948 505
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Frøy Rederi AS

Org nr 811 548 022

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo