Proff
Proff

Fortum Strøm

Org nr982 584 027

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 7811 2671 2151 422
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 873 9545 050 2241 658 3843 436 6533 404 965
Annen driftsinntekt231 46456 60444 40254 66960 763
Sum driftsinntekter12 105 4185 106 8281 702 7863 491 3223 465 728
Varekostnad11 322 3824 449 8941 056 1972 888 2832 926 403
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader92 61179 43163 83856 70148 729
Herav kun lønn-60 06850 48646 74237 594
Ordinære avskrivninger123 01255 75147 61730 36033 140
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader510 227263 567224 682300 095271 034
Driftsresultat57 186258 185310 452215 883186 422
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8 0175 3635 3476 4646 404
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt53-024
Sum finansinntekter10 4475 4767 56414 68510 510
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader2 3086333-0
Sum annen finanskostnad2 3086333-0
Sum finanskostnader34 5401 4141172510
Resultat før skatt33 093262 247317 899230 543196 922
Sum skatt8 263−73 882−3 86551 23645 103
Ordinært resultat24 830336 129321 764179 307151 820
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært99 820----
Årsresultat378 736336 129321 764179 307151 820
Ordinært utbytte-0389 208--
Ekstraordinært utbytte-0---
Tilleggsutbytte-0---
Sum utbytte-0389 208--
Konsernbidrag-0---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill89 230210 780177 33558 99789 230
Sum immaterielle midler316 973210 780177 33558 99789 230
Sum anleggsmidler601 401314 594221 83259 06989 429
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler14 420---199
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-9 3303 22072-
Sum varige driftsmidler14 4209 3303 22072199
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer270 00894 48441 277-0
Sum finansielle anleggsmidler270 00894 48441 277-0
Sum varelager-----
Kundefordringer740 083614 798212 014362 540282 431
Konsernfordringer427 135390 938731 048752 580905 138
Sum fordringer3 408 2052 523 6461 222 2201 497 6941 789 095
Sum investeringer661 331----
Kasse/Bank/Post1 5627 5257 2017 4126 241
Sum Kasse/Bank/Post1 5627 5257 2017 4126 241
Sum omløpsmidler4 071 0982 531 1711 229 4211 505 1061 795 336
Sum eiendeler4 672 4992 845 7651 451 2531 564 1751 884 765
Aksje/Selskapskapital228 512228 512228 512228 512228 512
Annen innskutt egenkapital----0
Sum innskutt egenkapital345 330278 727278 727278 727278 726
Sum opptjent egenkapital605 892161 248132 754417 025456 093
Annen egenkapital605 892161 248132 754417 025456 093
Sum egenkapital951 222439 975411 481695 752734 819
Sum avsetninger til forpliktelser238 30649 74137 8964 44623 831
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld111 97041 25836 4101 049333
Annen langsiktig gjeld111 97041 25836 4101 049333
Sum langsiktig gjeld350 27690 99974 3065 49524 164
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld51 884122 74546 1678 68314 356
Skyldig offentlige avgifter415 077305 23157 055152 514151 809
Kortsiktig konserngjeld459 6201 807 800763 012478 038425 544
Annen kortsiktig gjeld2 430 19266 88599 218223 682533 699
Sum kortsiktig gjeld3 371 0002 314 790965 466862 9281 125 782
Sum gjeld3 721 2762 405 7891 039 772868 4231 149 946
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 672 4982 845 7641 451 2531 564 1751 884 765
Garantistillelser-531 002554 229533 829-
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Fortum Strøm

Org nr 982 584 027

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo